Skip to main content
facebook icoon
instagram icoon

Auteur: Ursula Hilgers

Weekenergie 15-01-2024


Weekenergie 15-01-2024

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

higher-spirit-academy-training-hz

De week energie van 15-01-2024

Vormloos waarnemen en zijn, in verdichtheid

Ik sluit mijn ogen en zit op de rand van de aarde. Voor me zie ik een spierwitte lijn die steeds groter en feller wordt. Symbolisch stroomt er een wit energetisch veld over het collectief en over de aarde. Het voelt als een nieuwe bewustzijnsgolf met lichtcodes en activaties. Er zal weer veel bewustzijn komen in het collectief en hierdoor zal veel aan het licht gebracht worden. Steeds sneller en makkelijker zal jij jezelf en dus de buitenwereld doorzien. Innerlijke transformaties zullen sneller gaan dan ooit in 2024, as in NOW.

Ik ben nu één geworden met het witte kristallijne veld dat nu is neergedaald op de aarde, in mij, in jou, in iedereen. Dit kan een gevoel geven van losstaan van alles, zelfs los van vorm. Maar tegelijkertijd ook hier volledig aanwezig, in je fysieke lichaam. Je zal steeds meer letterlijk door alles heen kunnen gaan zien, je focus ergens op leggen, op een persoon, een situatie, een plek en energetisch voelen wat hier gaande is, in die persoon, op die plek, wat er daadwerkelijk gaande is. Je zal steeds bewuster energetisch (multidimensionaal) gaan zien, voelen, ervaren. Vorm zoals je dit kent zal steeds meer losgelaten worden. Vaste gedachtenvormen, bepaalde ziens en denkwijzen. De vorm hoe jij gewend bent te communiceren en waar te nemen zal steeds vormlozer gebeuren. Meer vanuit trilling, telepathisch, via beelden en gevoel. Communiceren zoals energie communiceert.

Je zal ook steeds vaker op meer dan één plek met je bewustzijn aanwezig kunnen zijn omdat je minder afgeleid bent, meer gecentreerd in jezelf, alles breder vanuit een ruimtelijker perspectief ervaart. Vanuit meerdere bewustzijnsstaten tegelijk ZIJN en waarnemen. Jij bent nu niet alleen degene die waarneemt maar ook degene die zichzelf waarneemt en het grotere geheel ziet, vanuit een meer kosmisch oogpunt. Bewustzijnsverruiming zal dus steeds sneller gaan, als je hiervoor kiest en open staat. De ene waarheid overschrijft de volgende dag alweer je huidige waarheid waardoor hele realiteiten, die gebaseerd zijn op bepaalde geloofsovertuigingen, uiteenvallen.

Het grappige is dat het niet is dat jij ergens naar toe hoeft te groeien of je best hiervoor moet doen. Door letterlijk vorm, zoals jij dit kent, los te laten verschaf jij jezelf toegang, ofwel sta jij jezelf toe, steeds meer wat er zich in jou en het universum bevindt te ervaren. Jij zal steeds vaker uit een werkelijkheid kunnen stappen door je te ont-wikkelen, te ontdoen van alles in welke vorm dan ook dat jou nog (energetisch) klein houd. 

Doordat de sluiers steeds dunner worden en jij  steeds meer intapt, intuned in jouw multidimensionalteit zal je steeds meer gaan waarnemen en ontdekken dat er nog veel meer is dan je met je fysieke ogen kunt zien. Je zal steeds meer letterlijk glitches ervaren, verstoringen in tijd en ruimte. In de werkelijkheid zoals je dit “normaal” waarneemt. Schaduwen en energieën die dwars door je huis lopen, entiteiten waarnemen die je eerder niet zag, een hele andere level van dromen ervaren. Dimensies die elkaar gaan overlappen en die dwars door je huidige waarneming en tijdlijn gaan lopen. Je zal steeds meer gaan ervaren dat je makkelijker in verschillende dimensies kunt intunen en hierdoor buiten kaders gaat waarnemen.

Deze nieuwe ervaringen en belevingen in jezelf kan je misschien niet eens verwoorden. Daar is een nieuwe vocabulaire voor nodig en zelfs nieuwe woorden kunnen jouw bewustzijnsverruiming en beleving niet omvatten, want ook dit is weer proberen iets vorm te geven. Je zal steeds meer jouw multidimensionaliteit, jij als prachtig vormloos oneindig bewustzijn kunnen gaan belichamen in je fysieke lichaam waardoor je fysieke lichaam, de structuur van je fysieke lichaam ook zal veranderen. Meer naar een kristallijne structuur.    

De ruimte die jij nu in jezelf hebt gecreëerd, door vorm (datgene wat je kent en nog aan vasthield) steeds meer los te laten, zonder oordeel, maakt dat jij jouw Bron zijn nog meer kan ervaren, hier en nu, in elke cel van je wezen. Je zal steeds meer gaan ervaren, zien, voelen zoals je dit nog nooit eerder hebt ervaren vanuit jouw fysieke lichaam. Door jezelf als heelheidswezen te erkennen, hier op aarde in dit lichaam maakt dat jouw lichaam zich steeds meer zal gaan aanpassen aan jouw verruimende bewust zijn, aan jouw Bron zijn. Aan wie jij bent vanuit jouw diepste essentie. We dienen het hier te doen, vanuit jouw fysieke lichaam.

De innerlijke beweging en drive in onszelf die vooral dit jaar steeds krachtiger voelbaar zal worden is jouw innerlijke draak, jouw bewuste creatievermogen en innerlijk vuur. Ook je krachten samen met anderen bundelen en het licht in jezelf hierdoor gezamenlijk nog feller en krachtiger laten schijnen. Met gelijkgestemden samenkomen. Elkaar voeden en verrijken echter steeds meer met behoud van je eigen prachtige energie en uniekheid, vanuit je eigen heelheidswezen en niet meer vanuit een beperkt zelfbeeld of behoeftigheid. 

De huidige energie ondersteunt je om stappen te zetten buiten je comfortzone, steeds meer vanuit je eigen authenticiteit, als heelheidswezen, steeds meer vanuit jouw hartsfrequentie jouw innerlijke stroming inzetten. Vanuit deze solide verankering in jezelf maar met een steeds groter wordende ruimtelijkheid in jezelf. Door jouw ZIJNsessentie, die je steeds meer inneemt in deze huidige aardse dichtheid, maakt dat er steeds minder op je kan inhaken of invoegen. Omdat jouw energetisch veld steeds groter en krachtiger word. Door met anderen vanuit deze solide aanwezigheid in jezelf te verbinden zal er een krachtenveld ontstaan die zich steeds meer over prachtige moeder aarde zal verspreiden. Het enige wat je hoeft te doen is er onvoorwaardelijk (voor jezelf) te ZIJN waardoor jouw innerlijk licht steeds groter wordt. Dit wordt groter door je hart steeds verder open te zetten.

Alles is energie, om dit krachtenveld vanuit hartsverbinding nog enigszins proberen tegen te werken word er met man en kracht nog geprobeerd hele diepe programmeringen, oude wonden weer te her-activeren in jou. Wat momenteel weer naar voren komt, voelbaar is, is de programmering en eeuwenoude beleving alles alleen te moeten doen. Dat er geen hulp is en dat je het wel weer zoals altijd alleen zal moeten doen.

De programmering dat je alles alleen moet doen maakt dat je minder snel zal neigen te verbinden met anderen. Dit kan een thema zijn die mogelijk nog op een dieper level doorvoeld mag worden maar het kan ook zeker zijn dat dit dus bewust weer wordt ingevoegd om je hier weer mee bezig te laten zijn dit te moeten helen. Om weer in de afleiding te gaan dat er iets geheeld moet worden. Door weer in dit verhaal te stappen maakt dat jij je weer klein maakt en minder snel uitreikt om te verbinden, vanuit hartsverbinding. Echter deze pogingen uit de oude doos zal niet meer lukken omdat wij steeds meer ruimte innemen. Door vanuit heelheid onszelf te erkennen en hierdoor onszelf en dus iedereen als uniek zien. Hierdoor zal er in onszelf steeds minder innerlijke strijd, dualiteit en verdeeldheid worden ervaren maar meer verbondenheid. 

Steeds meer zullen snappen maar vooral voelen in zichzelf hoe energie werkt, hoe trilling werkt. Wat wij met onze eigen trilling kunnen laten gebeuren in ons kwantumveld maar dus ook collectief, vanuit verbinding. De kracht ligt in jouw hartstrilling, het kloppend hart van de kosmos.

 In verbinding 💕, Ursula

Deel dit bericht

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

Lees verder