Skip to main content
facebook icoon
instagram icoon

Auteur: Ursula Hilgers

Weekenergie 08-01-2024


Weekenergie 08-01-2024

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

higher-spirit-academy-training-hz

De week energie van 08-01-2024

Jouw onbegrensdheid

Het kan zijn dat je je momenteel in een fase bevindt, waar je door best veel transformaties bent gegaan, los hebt gelaten wat niet voor jouw hoogste goed is. Hierdoor heb je ruimte gecreëerd. Dit kan momenteel ervaren worden, zeker aan het begin van dit jaar, als een leegte. Weet dat die leegte niet leeg is maar de ruimte in jou is van waaruit je nu steeds vrijer kan creëren, zonder innerlijke strijd of afleiding. Je hoeft deze leegte in jezelf ook niet te vullen. Het is een plek in jezelf waar jij je rust vind en vanuit deze plek steeds meer jezelf kunt zijn, onvoorwaardelijk. Jouw prachtige innerlijke licht van hieruit steeds groter en feller kunt laten schijnen, als vonk van de Bron.

Ik voel sinds twee dagen een stuwende kracht in mijzelf. De huidige energie geeft je kracht, laat je stromen, wil vooruit. Dit ondersteunt je vanuit jouw hernieuwde energie nieuwe stappen te zetten. Maar doe dit continue vanuit innerlijke afstemming. Vertraag, dit is nodig omdat je nu steeds meer en bewuster gaat creëren vanuit jezelf. Nieuwe ervaringen gaat instappen die je nog niet eerder hebt ervaren vanuit je huidige bewust-zijn. Dit vraagt om innerlijke afstemming, overgave, vertrouwen op jezelf en het onbekende. Waar niks zeker is, waar nog niks is ingevuld, alleen jouw mooie nieuwe intentie.

Een aarzeling om het onbekende in te stappen kan zijn omdat je gewend bent om alles zoveel mogelijk uit te stippelen, om alles ingevuld te hebben. Vanaf je geboorte ben je geprogrammeerd, met andere woorden, de wereld waarin je bent opgegroeid is voorgeprogrammeerd. Alles is al ingevuld, alles heeft een naam, alles heeft een vaste betekenis, een volgorde, een procedure, alles heeft een structuur en daar heb jij je hele leven geprobeerd of moeten inpassen. Je fantasie en creatievermogen om vrij te creëren wat en hoe je maar wilt werd hierdoor afgestompt. Nu jij gaandeweg bepaalde programmeringen, beperkende geloofsovertuigingen, bepaalde ziens en denkwijzen doorziet en aan het loslaten bent, is het nu ontdekken en voelen wat jij wilt.

Nu jij steeds meer voor een wit schilderij staat, een nieuwe dag, hoe wil jij hier kleur aan geven, los van alles, van alles wat je tot nu toe ervaren hebt? We zijn geprogrammeerd om geleefd te worden, om onze energie, onze kracht uit handen te geven. Daarom is dit jaar jouw innerlijke draak wat meer voelbaarder, om jouw eigen creatievermogen weer wat meer aan te wakkeren, jouw fantasie weer meer te laten stromen. Beweeg je vanuit en naar een innerlijke gevoel waar je blij van wordt, waar je nog meer van op “aan” gaat staan.

Blijf dicht bij jezelf. Wees selectief waar jij je focus op legt en hetgeen je absorbeert, waar jij je mee voed. Je kan ervaren dat de buitenwereld soms teveel is. Teveel informatie, teveel verschillende waarheden. Ook om je bewust van je intuïtie, intentie en innerlijke stroming af te leiden. Hierdoor kan je je met tijd en wijle soms weerloos, radeloos, doelloos voelen. Blijf dicht bij jezelf, leef je eigen waarheid en leg daar je focus op. Neem de rest van de wereld om je heen waar, maar blijf je eigen anker.

Nu je zachtjes aan uit het grijze gebied, jouw tussenfase aan het komen bent. Is het alsof je een bladzijde in je leven hebt omgeslagen, of zelfs een boek hebt dichtgeklapt. Het is nu aan jou om daadwerkelijk die volgende stap te zetten in het onbekende. Je kunt niet meer achteruit, alleen maar vooruit. Achteruit betekent stil blijven staan in een ervaring, een beleving die je al zo goed kent. Vooruit is nog meer in jezelf geloven en je leven een andere kleur geven, zoals jij dit wilt, vanuit een innerlijk weten en voelen dat je helemaal goed bent zoals je bent, omdat jij zegt dat dit zo is…. so be it.

Je zal ook nu weer voor nieuwe uitdagingen komen te staan. Zodra jij meer van jezelf wilt gaan ervaren, kan je mogelijk weer bepaalde angsten tegenkomen. Angsten waarvan je dacht dat je deze al doorvoeld had, inzicht op had gekregen. Het gaat niet om die oude gedachten en emoties maar omdat het eng en spannend is een stap te zetten in het onbekende, waar geen handleiding is, geen voorbeeld. Omdat je steeds meer gaat staan voor jezelf, nog meer je licht van binnenuit gaat laten schijnen, zal je uitgedaagd worden, door jezelf, om steeds meer in het hier en nu te zijn, voluit te voelen en te leven. Zie deze uitdagingen als nieuwe avonturen, als bewustzijnsverruiming. Het ontdekken van jezelf zoals jij jezelf nog niet eerder ervaren hebt. Omdat het nieuw is en je hierdoor aan niets kunt vasthouden behalve aan jezelf, kunnen oude patronen dus weer even naar boven komen. Laat je niet tegenhouden door je oude zelf maar omarm jezelf volledig en laat alles samensmelten in je hartcentrum.

Begin met één ding te doen, zonder verdere verwachting. Je zult nu met een andere blik, een verruimde blik het hier en nu meer gaan waarnemen. Omdat je meer aanwezig bent zal je hierdoor meer gaan opmerken, waardoor er meer naar jou kan toekomen. Je zal meer gaan ervaren IN het moment. Hierdoor zal je gaan ervaren dat je in één dag meer geleefd hebt, of meer inzichten gekregen hebt, dan jij je kan herinneren over een lange periode. Alles wat telt is NU.

Je zal je steeds bewuster worden dat magie zich juist ontvouwt daar waar je echt “aanwezig” bent en niet waar je heen gaat. Geef je over aan je nieuwe intentie en sta vervolgens open en geniet van wat er zich hierdoor gaat ontvouwen zonder hier teveel invulling aan te geven.   

Anderen kunnen je (tijdelijk) ondersteunen. Dit zijn dan gelijkgestemden, mensen en situaties die op dat moment dezelfde intentie/trilling hebben. Waar jij hen en zij jou kunnen voeden omdat gebundelde energie nog krachtiger is. Maar het begint en eindigt altijd met jouw intentie en je eigen innerlijke stroming, in hoeverre jij hier steeds meer in overgave in durft mee te gaan, te laten stromen vanuit jou maar bovenal om volledig aanwezig te willen zijn waar jij bent, hier en nu. Leef, adem voluit en stroom mee waar jouw hart alleen maar nog meer van open gaat staan, uitdaging of niet.

De juiste weg is: jouw weg. Volg jouw innerlijke stroming, ongeacht de buitenwereld. Hierdoor zullen je intenties en het bewandelen hiervan steeds krachtiger worden. Maar nogmaals doe het stap voor stap en één ding tegelijk. Dat wat vervolgens nodig is om een volgende stap te zetten voel je vanzelf, IN jezelf, nergens anders.

Elke stap die je zet gaat niet om verder te komen, om geheeld te worden maar om steeds dichter bij jezelf te komen, thuis, in jezelf. Zodat jij de heelheid in jezelf steeds meer herinneren, ervaren en uit gaat dragen, als multidimensionaal heelheidswezen. En het mooie is, hoe meer zielen zich vanuit dit bewust zijn in zichzelf, deze hartstrilling met elkaar verbinden, hoe krachtiger en groter deze trilling in jezelf zal worden en zich verder en verder zal verspreiden, steeds vormlozer, steeds onbegrensder.

In verbinding 💕, Ursula

Deel dit bericht

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

Lees verder