Categorieën
Uncategorized

Week energie 02-08-21

Week energie 02-08-2021

Door Ursula Hilgers

De week energie van 02-08-2021

De energie voelt zwaar. Het maakt dat ik mij volledig leeg ga voelen. Maar het omgekeerde is waar. Het is een stille stuwende kracht. De energie laat mij ervaren, steeds minder oordeel te hebben, over alles wat is. Over dat wat jou niet meer dient, maar ook over de ruimtelijkheid die nu aan het ontstaan is in jezelf. Nu je steeds dichter bij jezelf komt door wat er momenteel allemaal gaande is en is gebeurt, in jezelf, in de wereld.

Er wordt je gevraagd, niet overal gelijk een oordeel over te hebben, invulling te moeten geven aan iets. Laat deze periode een periode zijn, dat simpelweg is. Alles is er al. Alles buiten jou bestaat al, is er al. De vraag is wat je hiermee wilt doen. Je hoeft er niks mee te doen. Je baseert je gedrag en je keuzes op wat er in jou plaatsvind, niet wat er buiten jou gebeurt. 

Je lichaam heeft het ook nog steeds zwaar te verduren. Stijfheid, moeheid, disbalans, pijnlijke gewrichten enz. Neem rust en  verwen je lichaam. Ga vaker de natuur in. De natuur,…..is. De natuur vraagt niks van je, is geen afleiding. De natuur is simpelweg,…..aanwezig. Het stroomt zonder onderbreking.

Kan jij alles laten voor wat het is. Kan je afleiding aanschouwen en laten zijn voor wat het is. Zonder hier invulling aan te geven, een oordeel. Alles wat je ervaart is er al. Wat nu telt is hoe jij hier op reageert. Je hoeft hier namelijk niks mee. Mag iets er simpelweg zijn, zonder dat jij hier iets mee moet. Zodra jij ergens een oordeel over hebt ben je niet meer alleen in het huidige moment aanwezig maar voeg jij jezelf ergens in,…..vast, onderbreek jij jouw stroming.

Steeds meer gaan we ons onthechten van zoveel dingen die niet meer met ons resoneren. Die ons een lange tijd bewust en onbewust hebben geleid. Ik zeg bewust geleid en niet gedragen omdat je ook kunt lijden tijdens het gestuurd worden, dit gaat ook regelmatig gepaard met weerstand. Nu jij je steeds meer gaat onthechten met dat wat niet meer met jou resoneert, maakt dat jij je steeds leger gaat voelen. Hierdoor kom je steeds meer tot jezelf. Deze ruimtelijkheid maakt de weg vrij om steeds meer thuis te komen in jezelf. Om jouw eigen creatievermogen weer steeds meer te gaan herkennen en erkennen.

Het is vervolgens soms wennen aan die nieuwe gecreëerde ruimtelijkheid, die zich al een tijdje aan het ontvouwen is, in jezelf. Maar laat alles zijn voor wat het is, heb ook hier geen oordeel over, over stilte. Je kan het zelfs ontwenningsverschijnselen noemen, meer als observeerder aanwezig te zijn. Onthecht maar toch volledig verbonden met alles, hierdoor alles zoveel meer overziend en doorziend. Jouw kracht zit in die innerlijke stille aanwezigheid in jezelf, waar jouw focus gecentreerd is. Waar jij jouw energiehuishouding centreert, jouw gedachten, emoties en gevoelens gaat liefhebben maar bovenal afleiding laat zijn voor wat het is.

Daarom is er zoveel “bewuste doelgerichte” afleiding momenteel. Zodat jij niet je focus zal/kunt richten op jezelf. Zodat je niet gaat wennen aan de ruimtelijkheid en innerlijke vrijheid in jezelf. Afleiding is nog nooit zo groot en bewust aanwezig geweest, om nog steeds alles buiten jezelf te zoeken, te leggen. Manipulatie, mind control (af)geleid worden, zodat je de verantwoordelijkheid niet bij jezelf legt, je eigen innerlijke “stille” kracht niet gaat gebruiken zodat je het grotere geheel gaat (in)zien.  

De huidige energie vraagt om afleiding te aanschouwen maar hier geen oordeel over te hebben. Alles te laten zijn voor wat het is, zodat jij gecentreerd blijft in jezelf. Zodat jij nog steeds verbonden blijft met jouw eigen energie, met je eigen intuïtie, je eigen stroming. Dit houd niet in dat je dingen wegduwt of negeert. Het houd in dat jij steeds meer verantwoordelijkheid neemt voor jouw gedrag en hetgeen jij in de wereld wilt zetten. Dat jij je niet meer laat wegleiden maar zelf gaat leiden.

De energie vraagt je steeds meer in jezelf gecentreerd te zijn. Door steeds meer onthecht te zijn van afleiding zal je steeds meer verbonden zijn, in verbinding blijven met jezelf. En dat is waar het nu om gaat. De goddelijke verbinding met jezelf. Hierdoor initieer jij steeds meer je eigen creatorschap. Ben jij steeds minder beïnvloedbaar. Kan jij steeds meer alles laten zijn voor wat het is, vooral datgene wat niet met jou resoneert. Zodat wat essentieel is, vanuit jouw hart kan worden gecreëerd,…..door jou. Om zodoende steeds meer in het huidige moment aanwezig te zijn, daar waar jouw innerlijke kracht, jouw bewuste creatievermogen aanwezig is. Om te scheppen en te kiezen wat jij wenst. In deze ruimtelijkheid zal jij ervaren wat een oneindig krachtig maar tevens liefdevol wezen jij bent.

Heb geen oordeel over afleiding, heb geen oordeel over stilte, heb geen oordeel over het geen oordeel hebben. Wees stil. Deze stilte is jouw innerlijke drive, jouw innerlijke leiding en kracht. Om op deze wijze te zien wat nog niet eerder gezien is. Om te ervaren wat nog niet eerder ervaren is. Dit komt door jouw volle aanwezigheid, als observeerder in het huidige moment. Dit geeft jou nog meer ruimte. Om, als je dient te gaan staan om een keuze te (moeten) maken dat je dit in volledige aanwezigheid en met volledige bewustzijn kunt doen.

Hoe fijn is het om de stilte van pure aanwezigheid maar ook van alle chaos om je heen te aanschouwen, maar meer ook niet. Door aanwezig te zijn zonder iets te moeten of te hoeven. Dat is wat de huidige energie jou nu wil laten ervaren. De stille kracht van het puur aanwezig zijn.

In verbinding, Ursula

Vond je dit blog interessant?
Deel het dan gerust!

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Categorieën
Uncategorized

Week energie 26-07-21

Week energie 26-07-2021

Door Ursula Hilgers

De week energie van 26-07-2021

Balans was soms ver te zoeken afgelopen dagen.

Gaan staan voor jezelf, maar ook controle loslaten, balans. Je staat momenteel continue op een splitsing tussen oud en nieuw. Door constant jezelf te moeten manoeuvreren tussen het oude en het nieuwe, het anders willen en ook daadwerkelijk doen maar ook vaak nog botsend tegen het oude.  Alles proberen zoveel mogelijk door je heen te laten stromen en niet meer mee te gaan in dat wat niet met jou resoneert zodat innerlijke rust en ruimte gecreëerd wordt in jezelf. Hierdoor kan je soms het gevoel ervaren steeds meer los te komen staan van een hoop dingen/mensen maar wel dichter bij jezelf.

Zoveel nuances; het kan zijn dat je alreeds in tune, stromend in je eigen flow, in je eigen ritme het pad bewandelt dat je nu bewandelt. Het kan ook zijn dat je nog in een grijs gebied aanwezig bent. Bungelend in oude structuren maar tegelijktijdig uitreikend, invoelend en bewegend in nieuwe zienswijzen. Dit vergt veel van je lichaam, van je energie. Ik ervaar nu een grote druk op mijn hoofd, nek schouders, ruggenwervels. Let goed op waar jij je energie aan geeft. Geef je dit weg zonder dat jij je hier bewust van bent? Voor nu, nog steeds, ligt de focus vooral op centeren/balanceren maar vooral ook weer je op je  lichaam.

Je komt steeds meer tot de realisatie dat spirituele ontwaking, bewustzijnsverruiming alleen niet genoeg is. Dit prachtige voertuig, jouw lichaam is van zeer grote waarde. Dit lichaam is de brug, het kanaal waardoor en waarmee creatie tot uiting gebracht wordt hier op aarde. Daarom balans. Met balans bedoel ik; een juiste verbinding tussen je gedachten, gevoelens, intentie ofwel creatievermogen en het koesteren, invoelen en meebewegen van je lichaam, in je lichaam. Sta toe niet alleen je ziel (zelf)liefde te geven maar ook om je lichaam lief te hebben, vergeet dit niet. Ga naar een masseur, ga bewegen, voed je lichaam met voedsel dat jouw lichaam daadwerkelijk voed. Luister naar je lichaamsbewustzijn.

Laat de overtuiging van moeten bewegen los. Maak van bewegen een levensritme. Beweging om te creëren. Beweging om jouw hoger bewustzijn en creatievermogen in elke cel van jouw lichaam te voelen, te ervaren.  Zodat jouw lichaam steeds meer in staat is hogere frequenties tot zich te nemen en te integreren zodat jij steeds meer jezelf als multidimensionaal wezen kunt gaan uitdragen zonder dat jouw lichaam uitgeput raakt. Neem vervolgens ook de nodige rust, nogmaals vind je nieuwe levensritme in dit alles tezamen.

Het is veel. Het is momenteel veel. Een dag of enkele dagen dat je zo in je nieuwe flow zit en met nieuw bedoel ik ervaren dat alles letterlijk stroomt in jezelf door nieuwe ervaringen te beleven buiten je kaders, buiten je comfortzone. Eindelijk, precies zoals jij wilt, vanuit het diepste van je hart. Omdat jij je hierdoor heerlijk en levend voelt in elke cel van je wezen. Doordat je bewust aan het creëren bent vanuit je hoogste goed en hier volledig bij aanwezig bent, maar vooral; aanwezig wilt zijn. Echter de volgende dag weer teruggetrokken kunnen worden in het oude, het o zo bekende. In bepaalde patronen, alsof je getest wordt, iets in jezelf aan jou trekt, je in het oude wil behouden,… controle. Iets wat je zo goed kent.

Hier hoef je echter niet in te haken en al zou je hier weer inhaken en hetzelfde patroon weer afspelen. Je zal je steeds sneller gaan beseffen dat je niet weer helemaal opnieuw hoeft te beginnen maar letterlijk van de ene op de andere minuut er ook weer uit kunt stappen, in een breder bewustzijnsveld van jezelf.  Door in het huidige moment aanwezig te zijn, sta jij jezelf toe ruimte te creëren om vrijer te kunnen bewegen, binnen jouw werkelijkheid.

Steeds sneller, steeds meer zal je gaan ervaren dat je in dezelfde tijdlijn naar verschillende bewustzijnsvelden in jezelf kunt switchen, kunt zijn en leven. Echter dit kan soms voor verwarring, of als teveel ervaren worden. Omdat je dit niet gewend bent. Als je in je “oude” meer gekaderde bewustzijnsveld aanwezig bent, kan ongeduld of frustratie gevoeld worden maar als je in je nieuwe flow zit kan iets in je beleving ook als te snel of overweldigend ervaren worden, te naakt,……te veel aanwezig, teveel de creator.  

Dit is wel wie je bent; energie, bewustzijn. Overal en nergens tegelijk zijn. Niet aanwezig zijn, wel aanwezig zijn. Weer in bepaalde verhaallijnen, verleden en toekomst verzand raken maar op momenten ook op volledig nieuw terrein nieuwe ervaringen opdoen. In een nog onbekend (bewustzijns)veld waar je wordt gepusht om vanuit niets iets te creëren. Hoe mooi is dat maar tegelijkertijd hoe onwennig is dat. Hierdoor kan je soms weer neigen naar het oude terug te grijpen, naar het vertrouwde maar dat is helemaal oké.

Spelenderwijs manoeuvreer jij niet naar hogere sferen (van 3d naar 5d) maar trek jij, integreer jij steeds meer hoger bewustzijn in jezelf, in je lichaam. Hoe meer jij toestaat er volledig te mogen zijn, jezelf uit te dragen voor het prachtige multidimensionale wezen dat je bent, hoe beter je in balans kunt blijven en aanwezig kunt zijn in al jouw bewustzijnsvelden ofwel diverse werkelijkheden tegelijk. Volledig in het leven staan, hier aanwezig zijn maar tegelijkertijd het grotere geheel doorzien, overziend.  

Nu gebeurd dit nog met vallen en opstaan, vliegen, duiken, stromen en abrupt afremmen. Soms openstaand, in overgave en soms wat meer ingekaderd maar dat is oké.  Want je hebt weer geproefd van de oneindige potentie in jezelf, je weer bewust jouw innerlijke vrijheid ervaren, herinnerd. Dit is niet meer te stoppen want dit smaakt naar meer.

In verbinding, Ursula  

Vond je dit blog interessant?
Deel het dan gerust!

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Categorieën
Uncategorized

Week energie 19-07-21

Week energie 19-07-2021

Door Ursula Hilgers

De week energie van 19-07-2021

De intense hoge frequentie energieën van vorige week zetten ook deze week door, in golfbewegingen. Ze dringen nog dieper in ons lichaam door. Echt tot de core, tot in de diepste lagen van ons fysieke systeem.

Op fysiek niveau kan dit ervaren worden als moeheid die lang aan houdt, druk op je schouders en gehele lichaam, pijnlijke gewrichten. Je lichaam die vooral pijn doet op draagpunten zoals je schouders, nek, polsen, knieën enkels enz. Je lichaam kan afgelopen dagen en nu stram aanvoelen, ……oud. Zeer oude blessures en diepe oude wonden waar oude ladingen zijn opgeslagen, komen nu aan de oppervlakte.

Alsof je lichaam aangeeft even op te zijn,……. Er wordt weer een diepere laag op cellulair niveau, aangeraakt. Dit voel je in je botten, spieren, pezen enz. Ga goed en bewust met je lichaam om. Maar ook met je gedachten en gevoelens.

Omdat we zo aan het transformeren zijn, op alle vlakken, creëren we steeds meer ruimte in onszelf om hogere frequenties/hoger bewustzijn in te laten dalen in ons systeem. Hierdoor kunnen steeds dieper liggende lagen bereikt worden. Op fysiek niveau, waar de meest compacte energieën van onszelf liggen opgeslagen, wordt alles nu steeds voelbaarder. We zullen de neiging hebben te willen opschonen, detoxen, veel slapen maar ook willen bewegen. Om ons lichter te voelen. Hele diepe zwaarte van vroeger van eonen, van bewustzijnsvelden in onszelf die zo diep liggen opgeslagen dat we ze (haast) niet meer kunnen herinneren, komen nu naar boven. Dit kan gepaard gaan met een zwaar gevoel, down, neerslachtigheid. Laat het er zijn en het verdwijnt weer, het is energy releasing.

Geef je lichaam weer die extra rust maar vooral extra liefde. Alles wat opgeslagen is, al jouw levenslijnen, komt nu ook via je lichaam tot uiting, wil naar buiten, groeipijnen. Alsof je letterlijk uit je zoveelste cocon scheurt maar hierdoor steeds lichter wordt, in een hogere trilling. Dit gaat echter niet zonder lichamelijke ongemakken, to say the least.

Op mentaal level worden ook nog steeds de meest diepliggende patronen en overtuigingen, die niet meer met jou resoneren, in jou weer naar boven gehaald/getriggerd. Het is klaar nu. Vooral je grenzen aangeven, nog steeds pleasers gedrag, je innerlijke kracht nog niet durven laten zien en uitten, zelfliefde toestaan. Alles wat jou nog weerhoudt jezelf te mogen en te kunnen zijn. Je realiseert je dat deze prachtige transformaties, het verhogen van je trilling op alle vlakken, in jouw complete zijn, niet te stoppen is. Je gaat hier letterlijk dwars door heen. Je weet ook dat je niet anders kan. Dat wat niet meer met jou resoneert in jou en buiten jou, zal verdwijnen. Het is aan jou wat je hier nog mee wil. Waarom hou jij je hier nog aan vast, dit zal steeds moeilijker worden totdat het letterlijk niet meer te (ver) dragen is.

De energie vraagt jou jezelf te blijven koesteren, lief te hebben, dicht bij jezelf te blijven, goed naar je lichaam te luisteren maar ook vooral naar jezelf. Mijn keelchakra was de afgelopen dagen en nu met regelmaat geblokkeerd. Spreek ik mijzelf wel uit zoals ik dit wens?. Wat weerhoudt mij ervan volledig mijzelf te zijn en mij ook uit te spreken hieromtrent. Je keelgebied staat ook in verbinding met jouw hogere zelf/jouw diepste essentie. Wat beperkt jou nog, wat laat je nog steeds niet stromen in jezelf. Toestaan, grenzen aangeven, je eigen weg bewandelen vanuit zeflliefde.

Je zit nu weer in een shift, van de grote shift. Noem het; weer een bewustzijnsverruiming, op alle vlakken, ook fysiek. Steeds meer van het oude (het oude kan allesomvattend zijn) zal letterlijk verdwijnen, uit je geduwd worden, dus ook uit jouw leven. Omdat het gewoonweg niet meer kan bestaan in deze verhoogde trilling en energie die steeds meer op aarde en in onszelf plaatsvindt. Weer zullen er innerlijke verschuivingen in onszelf plaatsvinden, wat zal resulteren in veranderingen buiten onszelf. Verandering van omgeving, banden die worden verbroken, nieuwe verbindingen die worden aangegaan.

Elke cel in je lichaam en elk signaal in jezelf zal aangeven, het is nu klaar maar dit is oké. Ik ben klaar voor een andere zienswijze, een andere denkwijze, gedrag. Je lichaam geeft dit vooral nu aan. Een volgende shift, bewustzijnsverruiming is nu weer gaande in jou (heeft al plaatsgevonden). Je gaat het alleen nu ervaren, deze shift in jezelf, op fysiek level en in de buitenwereld. Omdat je nu vanuit een nieuwe energie aan het manifesteren bent,……….gaat leven.

Vanuit steeds minder iets te moeten of te hoeven zijn naar steeds meer volledig jezelf kunnen en willen zijn.

In verbinding, Ursula

Vond je dit blog interessant?
Deel het dan gerust!

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Categorieën
Uncategorized

Weekenergie 12-07-21

Week energie 12-07-2021

Door Ursula Hilgers

De week energie van 12-07-2021

De energie voelt bedrukkend en chaotisch de afgelopen dagen. Dit komt, vanuit mijn beleving, omdat je steeds meer loslaat wat niet meer met jou resoneert. Houvast loslaten, waardoor je als het ware letterlijk terugvalt naar je basis. Echter een basis van waaruit jij zelf dient te creëren. Vanuit je eigen innerlijke kracht, innerlijk weten en voelen. Dit kan onwennig aanvoelen, onrustig. Vooral gevoelsmatig, daar in je lichaam waar je veiligheid, basis en emotionele centrum voelbaar/verankerd is.

De energie die nu binnenstroomt ervaar ik niet als een gerichte strakke energie, niet doelgericht. Maar stroomt ofwel valt als sneeuw uit de lucht over het collectief. De energie laat je ervaren dat je volledig vrij bent, door innerlijk vrij te zijn, om te creëren wat je maar wilt, door zelf je focus te leggen daar waar je de focus op wilt leggen. Daar waar het wil stromen.

Daarom komen juist nu die diepst gewortelde overtuigingen en patronen weer naar boven. Om datgene waar jij je het langst aan vastgehouden hebt, dat wat jou niet meer dient in het huidige moment, om dit letterlijk vrij te laten in jezelf. Zodat je vanuit ruimtelijkheid, die je nu steeds meer in jezelf creëert, steeds vrijer kan creëren. Deze innerlijke vrijheid waar jij je aan niets hoeft vast te houden, of zelfs meer kunt vasthouden, kan voor verwarring zorgen. Hierdoor kan je ervaren, de neiging hebben, juist nog meer in jezelf te keren, weer je cocon in te duiken.

Juist nu wordt er aan alle kanten gepoogd je klein te houden, door programmeringen en oude angsten in een vernieuwd jasje continue te herhalen, je nog steeds te laten denken ergens afhankelijk van te moeten zijn. Om jou maar uit je nieuwe basis te houden, te trekken, in disbalans. Want wat er zal gebeuren als jij vanuit jouw hartcentrum, vanuit jouw hervonden basis gaat leven, vanuit een verhoogde trilling en hartfrequentie gaat bewegen? Het collectief zal hierdoor worden beïnvloed. Echter niet vanuit manipulatie of angst maar vanuit hartresonantie. Hierdoor zal individuele maar vooral collectieve controle steeds moeilijker houdbaar zijn.

Behoud je hernieuwde innerlijke vrijheid en blijf daadkrachtig de tijdlijn bewandelen die jij wilt, ongeacht wat er zich nu afspeelt. Lagere frequenties kunnen alleen lagere frequenties beïnvloeden. Hogere frequenties overschrijven lagere frequenties.

Het is nu aan jou om vanuit je diepste essentie, volledig zelf achter het stuur te zitten. Vanuit een innerlijk voelen en weten, vanuit deze stroming je aandacht te richten om te gaan manifesteren en co creëren. Door zelf volledig in het leven te staan, te doen dat wat je vanuit jezelf wilt en dient te gaan doen en tegelijkertijd dat wat niet matcht met jouw energieveld te laten voor wat het is. Om vanuit jouw huidige bewustzijnsveld dat jij bent te gaan creëren, en alleen vanuit jouw energie.

Het voelt ook alsof je momenteel wordt herbedraad. Alsof je soms momenten ervaart volledig ontkoppelt te zijn van bepaalde verhaallijnen, hierdoor voelt alles meer helder, verruimd, duidelijker. Hierdoor kan je het geheel beter overzien waardoor je juist nog krachtiger in het leven aanwezig kunt zijn. Echter nu vanuit een ander bewustzijnsveld.

De energie vraagt je ook om je minder te laten (af)leiden door dingen die niet met jou resoneren, die jou laten afleiden de nieuwe dingen die je wilt ervaren, te creëren. De energie vraagt je om volledig bewust, gecentreerd vanuit jouw nieuwe bewustzijnsveld je aandacht te richten op wat jij nu wilt, de richting die jij nu op wilt. Stroom mee met de keuzes die jij in dit moment maakt vanuit je hartcentrum. Vanuit nieuwe impulsen ontstaat nieuwe creatie. Sta dit toe in jezelf. Dit zal niet zonder vallen en opstaan zijn want je zal nog steeds continue worden herinnert, worden aangeraakt door oude zienswijzen, overtuigingen en oude patronen om nog steeds controle over je te houden, je te beperken in jouw volledige zijn, het prachtige Bronveld dat je bent. Echter, doordat je steeds bewuster wordt van jezelf en dus van alles om je heen, zal je steeds meer vanuit jouw pure veld ervaren, dat jij in elk moment altijd zelf de keuze hebt hoe jij in het leven wilt staan, wat jij wilt gaan ervaren en hoe jij iets wilt ervaren. Als jij jezelf erkent voor het prachtige multidimensionale mens dat je bent, zal jij steeds meer vanuit jouw Bronveld kunnen gaan creëren.

Een bewustzijnsveld waar geen beperking of kaders aanwezig zijn, alleen volledige vrijheid van creatie. Echter jij bent wel de initiator van waaruit deze vrije creatie stroomt. Blijf in verbinding met je diepste essentie en blijf het Bronveld in jezelf uitstralen, ook al is het zwart om je heen. Vanaf nu schrijf jij volledige nieuwe verhalen, dit is niet het einde der tijden maar het begin van een nieuwe aarde waar lage trillingen volledig zullen worden overschreven door hogere frequenties; hartfrequenties.

 

In verbinding, 💕 Ursula     

Vond je dit blog interessant?
Deel het dan gerust!

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Categorieën
Uncategorized

Week energie 05-07-21

Week energie 05-07-2021

Door Ursula Hilgers

De week energie van 05-07-21

Ruimtelijkheid, in jezelf

De energie is wit en super fel. Als ik gecentreerd met mijn ogen gesloten naar boven probeer te kijken lukt dit niet. Zo fel is de witte energie die als één grote koker, als één hele strakke witte straal van boven naar beneden dwars door mij heen straalt.

Het is net of deze energie alle zware ladingen, emoties, triggers, gedachten, alles letterlijk naar beneden duwt, weg uit mijn systeem. Het gevoel dat er dan nog overblijft is…….ruimtelijkheid.

De moeheid en het coconnen van afgelopen tijd heeft nu ruimte gemaakt voor ruimtelijkheid. Om vervolgens nieuwe doelbewuste stappen te gaan zetten echter vanuit een rust- en startpunt van binnenuit, vanuit een diepere laag in jezelf.

Het NU moment, aanwezig zijn, puur aanwezig zijn in het huidige moment is nog nooit zo gewenst, essentieel en doeltreffend geweest als,….. NU. De huidige energie triggert en ondersteunt mij om letterlijk op één punt in mijzelf aanwezig te zijn. Focus je op één ding, één ding die je nu in dit moment wilt gaan doen, vanuit jezelf. Ga hier ook niet weer een gekaderd verhaal in jezelf van maken of eerst nog over praten of over analyseren, vooral als dit geen toegevoegde waarde heeft maar ga doen wat je wilt gaan doen in dit moment. Focus je hier volledig op, laat je hier niet weer van afleiden. Als dit gedaan is, ga je vervolgens doen wat op dat moment in jouw aanwezigheid met jou resoneert, naar de oppervlakte komt. De rest is niet relevant, in dit huidige moment.

Zodra jij van je eigen pad afstapt en niet meer gaat doen wat jij wilt gaan doen, vanuit je eigen stroming en eigen ritme, zal jij jouw energie minder uitstralen ofwel jouw ruimte minder worden, de ruimte in jezelf. Al het andere, lees: afleiding, zal hierdoor meer toegang tot jou kunnen krijgen, zodra jij dit toelaat. Blijf gefocust in jezelf, op dat wat jij wilt gaan doen en doe dit vervolgens stapsgewijs zonder andere dingen erbij te betrekken en vooral geen dingen die hier volstrekt los van staan. 

Als jij je centreert in het rustpunt in jezelf (de ruimte die jij inneemt) met andere woorden aanwezig blijft in het huidige moment, in jezelf, zal jij je overal doorheen kunnen manoeuvreren. Omdat energie op jou reageert en niet andersom. Zodra jij gecentreerd blijft in en met hetgeen jij aan het doen bent en de ruimte in jezelf blijft behouden, sta jij letterlijk ergens IN, ben jij het middelpunt van waaruit alles gestuurd wordt en niet andersom. Je kan het zien als een orkaan of vortex waar jij middenin staat, het rustpunt bent, in the eye of the storm. Hierdoor zal er, voor je gevoel, minder aan je getrokken worden en zullen, omdat alles energie is, mensen en situaties juist met jouw energie meegaan en minder andersom.

Je zal ook merken, door de ruimte die je inneemt, dat je minder snel in een actie-reactie situatie zult gaan schieten (getriggert zijn) en dat jij je steeds bewuster zal worden dat je niet perse hoeft te reageren op iets. Dat je ook iets kunt laten voor wat het is, dat je ook iets kunt laten waar het hoort zonder je hierin te moeten of te willen voegen. Hierdoor zal je minder geneigd zijn er weer iets van te maken alsof het van jou is, dat je hier dan weer iets mee moet. Blijf je eigen koers bewandelen en bijsturen/centreren. Hierdoor zal je minder in je hoofd zitten, minder iets buiten jezelf zoeken, minder afgeleid zijn.

Door de touwtjes wat meer los te laten,  meer in de ruimte in jezelf plaats te nemen, zal je merken dat jij je steeds meer kunt ontspannen, ongeacht welke situatie. Je kunt gaan ervaren dat je eigenlijk nergens aan vast zit. Dat er hier, in deze ruimtelijkheid, waar je nu aanwezig bent zelfs helemaal niks aan de hand is. Vanuit dit punt, vanuit deze aanwezigheid die jij bent, kan jij het leven creëren zoals jij dit wenst. Vanuit dit punt zet jij jouw stappen, bepaal jij wat er gebeurt, vanuit jouw eigen energie in jouw eigen ritme.

Wat de huidige energie jou ook kan laten ervaren, bewust wil laten worden; is dat alles is wat het is en reageert op hoe jij iets beleeft, van binnenuit. Hierdoor wordt jij je bewust van wat er in jezelf afspeelt. Dat er geen afleiding is maar dat jij zelf afleiding creëert. Want wat zou je in jezelf kunnen vinden als je bewust ruimte creëert? Je gaat jezelf doorzien en doorvoelen en zal tot IN-zicht kunnen komen dat je de buitenwereld alleen kunt veranderen door verandering in jezelf te laten plaatsvinden. Hierdoor zal jij letterlijk door je eigen begrenzingen gaan en jezelf steeds meer toestaan te zijn wie jij bent, in jouw volledigheid. Hierdoor zal jij jezelf steeds meer durven en gaan uitten zoals jij dit wenst, vanuit je hart. Hierdoor verandert jouw innerlijke beleving, jouw energie, dus ook jouw buitenwereld.

Hoe meer jij toestaat jezelf in te voelen en te doorzien, hoe meer jij weer thuiskomt in jezelf. Want wat je in jouw diepste lagen zult vinden is geen beperking maar ruimtelijkheid. Innerlijke vrijheid, om in het huidige moment, volledig jezelf te kunnen zijn.

In verbinding 💕, Ursula Hilgers

Vond je dit blog interessant?
Deel het dan gerust!

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Categorieën
Uncategorized

Week energie 28-06-21

Week energie 28-06-2021

Door Ursula Hilgers

De week energie van 28-06-2021

Mijn lichaam dient nu even vertraagt te worden zodat al mijn systemen weer synchroon gaan lopen met,…….mijzelf. Daarom zie en ervaar ik dit keer bewust minder met deze energie door mij heen. Ik wil wel maar ik ben heel moe, vertraagd, duizelig, misselijk geen focus, licht in mijn hoofd. Ik voel nu even geen ruimte om te zien, voelen, observeren, evalueren, doen enz.

Een korte stop (reset), halfslapend/in slow motion. Dit om “alles” weer te integreren in mijn systemen, te mergen tot nieuw bewustzijn, nieuwe energie.  Op mentaal, fysiek, emotioneel en energetisch niveau is er nu weer zo veel gaande en is er weer zoveel gebeurd dat je bewustzijn meer en meer gestretched is naar een volgende diepere level, verankering. Dan kan het niet anders dat je weer even afgeremd dient te worden.

Ik voel me nu, als het ware, ontkoppelt van alles. Hoe dit voelt? Dat alles tegelijkertijd door mij heen stroomt, alles wat ik maar kan voelen, kan herinneren aan gedachten, verhaallijnen, ervaringen. Het is alsof alles nu samenkomt, sinds een paar dagen, en ook de komende periode. Echter qua gevoel meer als een observeerder, alles komt samen maar voelt minder intens, alles mag er zijn voor wat het is.

De energie is volledig transparant, als glas. De energie weerspiegelt puur en alleen jou, alles wat je hebt ervaren, nu ervaart en nog denkt te gaan ervaren. Je kan je als een emmer voelen waarin de laatste druppel jou net heeft doen overstromen en tegelijkertijd als een woestijn die al eeuwen droog staat. Alles tegelijk. Sta toe alles te laten stromen in jezelf. Dit zal ook geen probleem zijn nu omdat je nu even te moe bent om je ergens mee te bemoeien, in te haken of te identificeren met weer een verhaal.

Een zeer pure maar neutraal aanvoelende energie die al jouw systemen even in slow motion zet, on hold zodat je alleen maar aanwezig kan zijn in het huidige moment, echter zonder momentum op te bouwen. Even puur aanwezig zijn in je eigen centrum, jouw nul-punt.

Alsof je in the eye of the storm staat, op de rand van het einde van een wereld en van het begin van een nieuwe wereld. Het gevoel dat er een miljoen mogelijkheden, gedachten, perspectieven samenkomen nu, in jou. Je ontkoppelt je steeds meer van de matrix, een (beperkt) bewustzijnsveld en gevoelsbeleving in jezelf, waarvan jij dacht dat je hier in vast zat. Hierdoor zal jij je steeds vrijer gaan voelen maar ook uit balans, zwevende. Alsof je letterlijk even bent losgekoppeld van structuren. Dat je alles tegelijk kunt zijn maar ook niks. Dat je alles mag voelen maar ook helemaal niks.

Er volgt nu een tijd waar jij letterlijk het voorbeeld bent die je wilt zijn. Er volgt nu een tijd waar jij je laatste voorgeschreven bladzijde omslaat en vanaf nu alleen nog maar lege bladzijdes ziet die jij volledig zelf kunt en zult gaan invullen. Met andere woorden jezelf weer overschrijft, vanuit jouw diepste essentie. Vanuit nieuw bewustzijn, een verruimd perspectief die geen referentiekader heeft, behalve jouw nieuwe creatie en invulling. Vanuit hoe jij wilt dat iets is, vanuit een gevoel hoe jij je wilt voelen en beleven. Niet meer gestuurd van buitenaf maar volledig van binnenuit.

Je overschrijft jezelf als het ware nu steeds meer, echter nu vanuit je eigen Broncode, vanuit hartintentie. Dit vraagt om een reset op alle levels in jezelf en dat is wat nu ervaren wordt, in jezelf. Voor nu, afgelopen weekend en voor de komende week, even geen woorden je te moeten verwoorden, maar wees simpelweg, niet meer en niet minder. Laad je nu even op in de stilte van jezelf, jouw nul-punt. Dobberend in jouw nul-punt, jouw diepste essentie.

Je staat nu aan het einde der tijden, alle grenzen vervagen, diverse werkelijkheden lopen dwars door elkaar heen. Het mooie is, je hoeft geen balans te zoeken, jij bent namelijk vanaf nu (altijd al geweest) de anker, voor jezelf, in jezelf. Voor nu, sta jezelf toe even in deze tijdloze ruimte in en met jezelf te vertoeven. Smelt samen met jouw Broncode, met jouw nul-punt en laat alles door jou heen stromen. Na deze adempauze, deze binnenwaartse verschuiving, ga je weer verder stromen in jouw prachtige energie, als het multidimensionale wezen dat je bent, tot weer een volgende shift in jezelf.

In verbinding💕, Ursula Hilgers

Vond je dit blog interessant?
Deel het dan gerust!

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Categorieën
Uncategorized

Je hart openen en liefde laten stromen

Je hart openen en liefde laten stromen

Door Regina van Eijk

Op het moment dat jij in verbinding bent met jouw diepste essentie ga je inzien en ervaren dat je al ‘heel’ bent en dat je dit altijd al bent geweest.

Als puur en liefdevolle ziel kom je naar de aarde. Gaandeweg ben je jezelf echter gaan identificeren met labels en overtuigingen, maar vooral waarheden die je zijn opgelegd. Hierdoor kun je een zelfbeeld creëren dat niet overeenkomt met jouw pure essentie.

Als je iets mist in jezelf ga je meestal op zoek naar datgene wat jou (tijdelijk) zal voorzien in je behoefte. Zoals liefde, vertrouwen en veiligheid. Echter zolang je iets buiten jezelf zoekt en niet in jezelf, zal deze zoektocht naar heelheid nooit slagen.

Liefde kan je pas ontvangen als je toestaat jezelf liefde te geven, jezelf er dus voor kunnen openen en het daadwerkelijk toelaten. Dit geldt natuurlijk ook voor plezier, geluk, zachtheid, geduld, overvloed etc.

Het klinkt wat cliché, maar je kunt pas volledig van iemand houden als je eerst onvoorwaardelijk van jezelf houdt.

De buitenwereld  is een spiegel, een reflectie van jouw zelfbeeld. Liefde stroomt altijd in jezelf, dat is het Bronveld van waaruit jij bent ontstaan. Het zijn de interne blokkades die jou doen ervaren, de illusie creëren, niet verbonden te zijn met de Bron of onvoorwaardelijke liefde in jezelf.

Ons hart heeft de hoogste frequentie. We zijn al prachtige wezens maar stel je eens voor als wij onszelf weer volledig toestaan vanuit ons hart te leven, van hieruit te creëren en te stromen, wat een hemel op aarde zal zich dan ontvouwen….

Lieve jij, wat heb je nodig van jezelf om volledig en onvoorwaardelijk van jezelf te houden?

Ik wens je een liefdevolle dag toe!
Lieve groeten, Regina

Made with ❤ by Higher Spirit Academy - Leven vanuit Verbinding

Categorieën
Uncategorized

Week energie 21-06-21

Week energie 21-06-2021

Door Ursula Hilgers

De week energie van 21-06-2021

Een hele serene koesterende zachte energie stroomt mijn hart binnen. Een volledig ongedwongen ondersteunende energie. Het laat mij weer eventjes landen in mijzelf. Zet mijzelf weer even “on hold”. We gaan zo snel momenteel, op alle niveaus; mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch. Deze energie laat jou jezelf voelen en ervaren maar vooral weer aanraken in je hart. Om vooral jezelf niet te vergeten, in deze transformatieve planetaire en galactische shift die zoveel in beweging brengt, op alle levels die je je maar kan voorstellen.

De energie stroomt als een koesterende laag over mijn hele lichaam heen, blijf goed voor je lichaam zorgen. Neem een voetenbadje, een massage, een lange douche. Creëer regelmatig “me time” waar alles mag en niks hoeft. Maak hier niet een tussenuurtje van maar een hele dag, zonder hier perse invulling aan te moeten geven. Koester wat er in dat moment naar boven mag komen, geef aandacht aan wat gevoeld wil worden en nogmaals laat het daarna vrij om zijn eigen weg verder te vervolgen.

Je lichaam en mind heeft de afgelopen weken weer flink onder hoogspanning gestaan om nog diepere lagen in jou aan te raken. De zeer hoge frequentie energieën die binnenstroomden en nog steeds stromen triggeren jou om jezelf volledig te omarmen en jezelf toe te staan je diepste essentie weer aan te raken, te voelen en te ervaren.

Deze tussenpozen, om goed voor jezelf te zorgen, bewust te ontspannen gelden op alle levels; lichamelijk, mentaal enz. Hierdoor kom je telkens weer even terug bij je diepste essentie totdat je steeds meer vanuit jouw hartcentrum creëert wat jij wenst en hierin volledig in je eigen beweging in mee stroomt, meer in overgave, minder in beperkingen. Hierdoor geef jij jezelf de ruimte om wat er nu speelt, in dit moment. te processen en voor jezelf in balans te brengen. Waar sta ik nu, wat ervaar ik en voel ik nu, wat wil ik nu, in dit moment. Hierdoor stel jij je richting en keuzes weer bij naar de koers die je alreeds loopt maar af en toe bijstelt omdat energie ook constant in beweging is. We gaan steeds meer over van lange termijn planning naar een planning van dag tot dag, een dagplanning. Meer zit er ook niet in, lukt ook simpelweg niet meer. We zullen steeds meer vanuit een NU moment gaan leven, daar waar alles telkens weer samenkomt, samenvloeit.

Geef jezelf letterlijk de ruimte om energetisch even los te zijn van alles, wees even met jezelf. Hierdoor kan jij je op een diepere level ontspannen, wordt jij je nu gewaar dat je schouders nog steeds gespannen zijn, de frons tussen je wenkbrauwen, je oppervlakkige ademhaling. Wees je bewust van de subtiele bewegingen in jezelf maar wees vooral lief voor jezelf. Laat zelfliefde, de energie die nu je hart binnenstroomt jou extra ondersteunen hierin. Laat deze energie jou toestaan, jou triggeren jezelf nog meer te dragen voor het prachtige mens dat je bent, onvoorwaardelijk. Om nog meer voor jezelf te staan, je grenzen aan te geven, je liefdevol uit te spreken, je eigen tijdlijn te blijven bewandelen. Maar bovenal toe te staan jezelf te mogen zijn wanneer dan ook , in welke situatie dan ook.

Hierdoor creëer je rust in jezelf, berusting. Met de ruimte die je nu bewust regelmatig voor jezelf creëert kom je weer in balans op alle vlakken. Je trekt jezelf, je bewustzijn hierdoor steeds verder je lichaam in, kom je steeds meer thuis, …..in jezelf. Je ademhaling zal steeds dieper en ruimtelijker worden, je zult meer gefocust zijn, meer aanwezig. Hierdoor zal hoger bewustzijn steeds meer kunnen integreren. Met andere woorden je zal steeds meer bewustzijn krijgen, een verruimd perspectief en hierdoor je aandacht en energie nog bewuster gaan inzetten waarvoor je dit wilt gebruiken. Deze ruimtelijkheid maar ook zelfliefde en koestering die jij steeds meer in jezelf zal toestaan, zal jou krachtiger maken. Hierdoor zal je energiehuishouding tevens beter in balans blijven. Dit alles stromend vanuit jouw hartcentrum.

Er zullen nog pittige momenten gaan komen. Door jezelf te koesteren en ruimte te geven om jezelf in balans te brengen, zal jij steeds makkelijker terug kunnen komen in jouw basis, jouw diepste essentie. Van waaruit jij keer op keer terugkomt naar het NU moment. Het huidige moment dat telkens weer een shift laat plaatsvinden in jezelf. Een moment dat telkens weer anders is, waardoor jij gefocust blijft, in balans blijft en vanuit dit huidige moment telkens weer een bewuste keuze kunt maken. Een keuze vanuit je gevoel, vanuit je hart, in samenwerking met je mind maar geleid vanuit jouw diepste essentie, jouw Bronbewustzijnsveld.

In verbinding, Ursula Hilgers

Vond je dit blog interessant?
Deel het dan gerust!

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Categorieën
Uncategorized

Keelchakra openen

Keelchakra openen

Door Regina van Eijk

Je ervaart moeite met nee zeggen of voor jezelf op te komen en schuift spannende gesprekken voor je uit. Je vindt het lastig om jezelf te uiten en slikt je gevoelens maar weer weg om de lieve vrede te bewaren.

Je vindt het lastig om jezelf helder te verwoorden, bent stil en teruggetrokken of juist een enorme prater.

Je ervaart een brok in je keel, je stem slaat over of hebt het gevoel dat je keel dicht wordt geknepen als je voor jezelf op wilt komen of jouw waarheid wilt spreken.

Allemaal signalen van blokkades en onbalans van het keelchakra.

Er zijn verschillende oefeningen die je kunt toepassen om je keelchakra te openen en helen, zoals:
– Luidkeels zingen
– Lekker ongegeneerd lachen (mijn favoriet 😍)
– Hardop positieve affirmaties uitspreken
– Energiewerk, blokkades in beweging brengen
etc. etc….

De eerste stap naar heling is bewustwording dat jouw keel chakra uit balans is of zelfs geblokkeerd. Jouw zelfbeeld speelt daarnaast een belangrijke rol in het openen en helen van jouw keelchakra. Bij jouw zelfbeeld horen namelijk allerlei gedachten en overtuigingen, zoals jezelf niet goed genoeg vinden, niet waardig of slim genoeg. Maar ook ‘wat zullen anderen wel niet van mij denken als ik dit nu ga zeggen, ze zullen wel gelijk hebben en ik niet’.

Iedere keer dat jij je hebt voorgenomen om jezelf (nu wel) uit te spreken en de woorden toch weer inslikt is dit voeding voor de blokkade die reeds aanwezig is.

Je zal dus steeds weer geconfronteerd worden met die blokkade, totdat jij het patroon kunt doorbreken, oude pijn kunt helen en loslaten en overtuigingen kunt ombuigen. 

Een blokkade is zware gekristalliseerde energie, energie met een lagere frequentie, die wordt bekrachtigt als je hier waarde aan hecht en het als waarheid ziet, ofwel erkend als jouw waarheid.

Je keelchakra staat voor communicatie, je waarheid uitspreken maar ook voor het verbinden met je Hogere Zelf.

Hoe bewuster jij de verbinding met jouw Hogere Zelf ervaart en integreert in jouw leven, des te meer zal jij jouw eigen waarheid gaan (durven) uitspreken en in je kracht gaan staan.

Daarnaast is het zo dat als jij je steeds meer thuis voelt in jezelf, vanuit jouw hartfrequentie leeft en dit ook uitspreekt, je steeds beter de verbinding met je Hogere Zelf gaat ervaren. Het is dus een wisselwerking 😊

Ga dus vooral ook stappen zetten in het opnieuw kennis maken met jouw hogere zelf, de I Am Presence en deze verbinding steeds meer eigen maken.

Vanuit deze verbinding en met een ruimer bewust-zijn zal jij de volgende keer een blokkade kunnen doorbreken en veranderen. Omdat je nu dichter bij jezelf staat en een andere waarheid nu met jou resoneert die uit een hogere trilling bestaat, zal de blokkade in beweging komen en lost het simpelweg op.

Zodra alles weer stroomt en hierdoor steeds meer blokkades oplossen creëer je ruimte in je fysieke lichaam en energetische systemen. Hierdoor zal je ook steeds meer hoger bewustzijn, een hogere frequentie kunnen gaan belichamen, uitdragen en jezelf nog meer vanuit je hart kunnen uitspreken.

Ga direct aan de slag met het integreren van de verbinding met jouw Hogere Zelf met behulp van deze oefening: https://www.higherspiritacademy.nl/hogere-zelf/

Het mooiste dat je kunt worden is jezelf…🙏

Verlang je er naar om jezelf (spiritueel) verder te ontwikkelen en daadwerkelijk stappen te gaan zetten? Meld je dan aan voor de jaaropleiding ‘Het Pad naar Innerlijk Meesterschap’.

Tijdens de opleiding train je jouw spirituele en paranormale vermogens en ga je deze volledig eigen maken. Daarnaast ontdek je wat je in de weg kan staan om jouw vermogens daadwerkelijk te integreren en ga je aan de slag om deze soms diepgewortelde angsten, overtuigingen en (familie) patronen uit je systeem te verwijderen. Zodat jij weer volledig in contact komt met jouw ware essentie.

Categorieën
Uncategorized

Durf jij volledig jezelf te zijn?

Durf jij volledig jezelf te zijn?

Door Regina van Eijk

De energie van dit moment kan je het gevoel geven dat al jouw levenslessen nu letterlijk in je gezicht gedrukt worden. Je wordt je er steeds meer bewust van en het lijkt alsof er geen ontkomen meer aan is…

Zichtbaar worden
Gaan staan voor wie je bent
Jouw waarheid spreken
Zelfacceptatie
Jezelf volledig dragen
Verbinding met jezelf en anderen, etc… om maar wat thema’s te noemen 🙃

Juist in deze tijd wordt je uitgenodigd om in verbinding te zijn met jezelf, met jouw hogere zelf, vanuit puurheid, integriteit en vanuit jouw diepste essentie en waarheid.

We zitten in een uitdagende tijd. Als je deze Corona tijdlijn vanuit een energetisch oogpunt bekijkt, dan zie je dat er momenteel een aantal interessante gebeurtenissen plaatsvinden, zeker als het gaat over vaccineren. Een deel van het collectief is voor en een deel is tegen vaccinatie. Dan is er nog de angst die ontstaat nadat deze keuze is gemaakt. Want hoe ga je om met mensen die wel of juist niet zijn gevaccineerd?

Er is collectief veel verdeeldheid, twijfel en angst. Sta je er wel eens bij stil wat deze angst met jouw frequentie doet?

In je eigen kracht staan en leven vanuit jouw waarheid vanuit een steeds grotere bewustwording van jezelf en je omgeving is nu niet meer incidenteel maar dagelijkse kost. Veel gesprekken kunnen je triggeren om jezelf uit te spreken of juist je mond dicht houden, je eigen waarheid te spreken of een opgedrongen illusie te moeten leven. Waarbij de meeste gesprekken tegenwoordig niet meer over ‘het weer’ gaan, maar over het wel of niet vaccineren.

Je kunt het momenteel ervaren alsof alles er nu op gericht is om jou uit je eigen kracht te houden, zodat je steeds meer van jezelf af gaat staan, niet meer gaat voelen. Dat je jouw leven niet meer zelf leeft, maar je volledig laat leiden, afhankelijk maakt van anderen zodat jij jezelf op een gegeven moment volledig zal kwijtraken. Echter dit hoeft niet.

Vanuit een groter geheel gezien is al deze verwarring, opgelegde maatregelen, beperkingen en uitersten juist een ‘ondersteuning of voeding’ om jezelf juist nu volledig te gaan (uit)dragen. Te gaan staan voor wie jij wilt zijn, je uit te spreken voor jouw eigen waarheid. Te gaan staan en gaan waar jij heen wilt zonder opgelegde restricties. Dit vraagt om bewustwording, moed, eerlijkheid naar jezelf en de ander, maar bovenal een grote dosis zelfliefde.

Wat is nu waarheid en waar kan ik nu op vertrouwen?

Voel…… wat voelt integer, zonder oordeel, zonder een onderliggende angst die continue opgelegd wordt van buitenaf en in jezelf. Maar vooral, wees het voorbeeld dat jij wilt zijn.

Meer kan en hoef je niet te doen, simpelweg jezelf zijn, maar dit is waar de meeste mensen nog moeite mee hebben. Je voelt waarschijnlijk ook dat alles zich nu gaat opbouwen, ladingen, grenzen, tot een burn-out aan toe. Het is genoeg geweest. Je voelt steeds meer dat je niet anders kan en wil dan vanuit je hart te leven, in verbinding met jezelf en anderen maar dan vanuit verbinding, openheid, respect en niet vanuit beperking en angst.

De oplossing is altijd in jou aanwezig. Alles begint bij jezelf, gevoelens, gedachten, het creëren van ervaringen en volop in het leven staan. Als jij volledig jezelf wilt zijn, dien jij jezelf eerst volledig te accepteren en staan voor wie jij bent.

Lieve jij, welk deel in jezelf mag nog omarmd worden, mag er nog niet helemaal zijn, van jezelf?

Voel jij dat het nu echt tijd is om alles los te laten wat niet meer met jou resoneert, meer innerlijke vrijheid te ervaren en te gaan leven zoals jij dit wenst? Open jezelf en laat het prachtige multidimensionale wezen dat je bent naar buiten komen.

Stop met het zoeken naar jezelf. Start met jezelf volledig uit te dragen, waarbij je voelt wie je in je diepste essentie bent én wilt zijn 🙌

Ben je klaar voor de volgende stap?
Ga mee op avontuur tijdens ‘Het Pad naar Innerlijk Meesterschap’

Made with ❤ by Higher Spirit Academy - Leven vanuit Verbinding

Categorieën
Uncategorized

Week energie 14-06-2021

Week energie 14-06-2021

Door Ursula Hilgers

De week energie van 14-06-2021

De huidige energieën ervaar ik als grote golven die door mij heen gaan. Blauwe energie die al golvend over en door mij heen stromen. Ik voel direct een diep verdriet naar boven komen. De huidige energieën triggeren maar tegelijkertijd ondersteunen jou in het toestaan om alles in jezelf te laten (door)stromen, om alles er te mogen laten zijn. Om niet meer vast te houden aan waar jij je ooit aan vast gehouden hebt. Deze prachtige blauwe golvende energie laat je ervaren, maakt het je gemakkelijker om te….. zijn. Om alles in en om je heen letterlijk even los te laten. Er komen tranen op, die er mogen zijn. Een brok in mijn keel. Als ik mijn aandacht hier op richt en deze lading er bewust laat zijn, erken, laat de energie mij vervolgens zien dat ook dit weer mag stromen in mijzelf.

Ik laat de energie heel bewust door mij heen stromen. Het voelt nu, gevoelsmatig, alsof alle tijdlijnen door mij heen stromen, voorbij komen. Niet af en toe stilstaand als een gedachte maar continue als een doorstroming, om ervoor te zorgen dat ik alles mag zien, alles mag en kan ervaren zonder dat ik mijzelf weer ergens aan vasthaak of mee identificeer. Gevoelens van verdriet en soms emotie, een ontlading. Hier hoeft ook niks geanalyseerd te worden of compleet ingevoeld.

Er wordt gevraagd om alles in jezelf te accepteren, dat alles aanwezig mag zijn, zonder oordeel, zonder identificatie. Hierdoor zal je steeds meer je diepste essentie weer gaan aanraken. In deze diepe essentie zal het antwoord gevoeld worden waar je naar op zoek was. Namelijk het gevoel dat jij allesomvattend bent, dat alles in jou er mag zijn, no matter what.

Ik voel nu ook mijn onderbuik. Op alle niveaus wordt er nu zoveel losgelaten, wil er nu stromen. Het is aan jou om jezelf hier wel toestemming voor te geven. Om jezelf letterlijk open te breken zodat je vervolgens weer volledig kunt terugvallen in jezelf,…….als eb en vloed. 

Dat er in alle ervaringen die je hebt meegemaakt van beperking tot in overgave gaan. Van opgeven tot het uiterste gaan, om toch in dit alles, in dit grotere geheel een gevoel van THUIS te ervaren, in jezelf. Een eind- en startpunt, daar waar simpelweg alles samenkomt, in jezelf. Een punt om tot rust te komen, om even uit alle verhalen te stappen. Om even volledig onthecht te zijn van alles wat is (ervaren).

Nu is de tijd, de energie maar bovenal het bewustzijn om toe te laten dat jij alles bent wat ervaren is maar gelijktijdig losstaat van dit alles. Met andere woorden ; dat jij  jouw bronbewustzijn, jouw innerlijke vrijheid weer toelaat, erkend. Innerlijke vrijheid mag nu weer ervaren worden, in jezelf. Wat er ook uitgespeeld wordt momenteel. Jij bepaalt nog steeds, dit heb je altijd al gedaan maar nu nog krachtiger, wat jij wilt ervaren, hoe jij iets wilt ervaren. Ook al lijkt het vooral nu soms uitzichtloos of zo ingekaderd, buiten jou. Jij hebt het in je om een werkelijkheid te overschrijven naar een waarheid die in jou aanwezig is, vanuit jouw hoogste trilling, frequentie.

Er wordt je liefdevol gevraagd jezelf volledig te erkennen voor het mooie wezen dat je bent. Voor wat je bent geweest, nu bent en nog gaat zijn, want je bent oneindig bewustzijn. Ondersteund door een oneindige stroom van onvoorwaardelijke liefde die altijd door je heen stroomt en altijd voelbaar is bewust of onbewust, zodra jij je weer openstelt hiervoor en toelaat te ervaren in jezelf. Blijf niet in het verleden hangen echter ook niet in een toekomst die nog niet gecreëerd is. Wees aanwezig waar je nu bent want jij bent het middelpunt, begin en eindpunt van waaruit jij alles ervaart. Je stroomt altijd, de vraag is meer welke beleving jij verkiest tijdens dit oneindig stromen.

We komen nu op een punt aan waar jij steeds bewuster wordt dat jij het voorbeeld bent die jij wilt zijn. Dat jij het creatievermogen hebt en bent, die ervaart wat en hoe jij iets wilt ervaren en niet iets wat buiten jou ligt. Dat jij jezelf steeds meer gaat en wilt uitdragen voor wie jij bent en niet door de buitenwereld laat bepalen hoe jij moet zijn of moet denken. Eindtijden naderen nu of zijn aflopende. Vanaf nu bepaal jij zelf wat er gebeurt, volledig vanuit jezelf, met jezelf als initiator. Vanaf nu zullen er steeds meer ervaringen gecreëerd worden die nog niet eerder zijn ervaren. Waarom? Omdat alles er mag zijn in jezelf, niks meer moet of hoeft. Omdat jij steeds meer die innerlijke vrijheid in jezelf gaat erkennen en durft te gaan uitdragen.

Wat voor gevoel, herinnering er nu vooral in elke cel doordringt is, dat je steeds minder de behoefte zult hebben en voelen jezelf nog te moeten identificeren in een bepaald verhaal over jezelf. Je zal steeds meer gaan invoelen dat een ervaring een beleving is maar losstaat van jouw ware kern, want jouw ware kern is allesomvattend maar vooral oneindig. 

Waarom jezelf vastzetten in een ervaring of beleving terwijl je oneindig bewustzijn bent. Wees alles maar tegelijkertijd ook niets,…..allesomvattend. Dit laat jou weer die innerlijke vrijheid ervaren om nieuwe ervaringen te creëren. Hierdoor kijk je door de begrenzing van een ervaring heen, het vastzitten met jouw focus in één ervaring. Een onprettig gevoel van gevangen zitten die echter ter plekke vervaagt zodra jij voor jezelf beslist, ervoor kiest dat er geen begrenzing is.

Hierdoor zal je steeds meer ruimte in jezelf creëren, en letterlijk gaan ervaren dat jij, dat bewustzijn grenzeloos is. Dat alles mag maar niks hoeft, van jezelf. Dat je oneindig mag en kan creëren, maar bovenal ook gewoon mag zijn, echter vanaf nu zonder het gevoel  vast te zitten of niet te stromen.   

In verbinding💕, Ursula Hilgers

 

Vond je dit blog interessant?
Deel het dan gerust!

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]
Categorieën
Uncategorized

Week energie 07-06-2021

Week energie 07-06-2021

Door Ursula Hilgers

De week energie van 07-06-2021

De energie ofwel de frequentie is nog (weer) hoger dan dat het al was. De energie voelt en ziet eruit als een kristallijne grid met witte energie en oneindig veel kristallen. De energie is zo intens dat je momenteel kan ervaren, voelen alsof je met je bewustzijn een beetje buiten je lichaam bent. Je kan ook last hebben met focussen, alsof je dan alleen nog maar je ogen dicht kan doen om jezelf te centreren. Misselijk of sneller draaierig zijn, ook als je op dat moment niks aan het doen bent. Ik neig door de energie mij in mijzelf te trekken. Om vanuit een ongecontroleerd heel weids voelend bewust zijn mij weer volledig even in te kaderen/centreren tot één punt in mijzelf. Ofwel terug naar mijn basis. Meer is er ook niet,  in elk moment.
 
Wat is het dat ik nu wil, in dit moment, vertrekkende vanuit dit punt en niet vanuit iets uit het verleden of vanuit een aanname naar de toekomst kijkend. Wat voel en ervaar ik nu van binnen, vanuit mijzelf. Dit is heel essentieel. Met en vanuit deze energie creëer je namelijk het huidige moment (toekomst en verleden) en alles erom heen.
 
Naast het gevoel dat ik dicht bij mijzelf dien te zijn, vanuit dit gecentreerde punt in mijzelf, kan ik hierdoor meer overzien maar dan vanuit mijn eigen energie vanuit mijn eigen basis, mijn beginpunt. Hierdoor kom ik ook gelijk weer in het huidige moment. In het huidige moment wordt je er veel meer van bewust wat er NU toe doet. Niet wat er straks mogelijk zou kunnen gebeuren of wat er in het verleden is gebeurt en je dit vervolgens als startpunt of identificatie meeneemt. Verder is jouw intentie in het wel of niet toestaan van iets , het wel of niet toelaten, het wel of niet stromen, het wel of niet aanwezig zijn, het krachtigst in het huidige moment, hier vind transformatie plaats, ofwel creatie.
 
Als je bewust verbonden bent met jezelf en je neigt meegetrokken te worden in een situatie of in een situatie die je kan overrompelen, zal je meer gefocust kunnen blijven in je eigen bewustzijnsveld. Je zal je dan minder snel laten overmannen, of mee laten stromen in en met een energie; een emotie of uiting (van anderen).
 
De huidige energie vraagt je constant terug te komen in jezelf, in dit moment. Om als het ware onthecht te zijn van alles om je heen maar hierdoor tegelijkertijd volledig in verbinding te zijn met jezelf en dus volledig in verbinding met alles om je heen echter zonder jezelf hierin te verliezen. Doordat jij je niet identificeert met alles wat er om je heen gebeurt, ga je alles steeds meer doorzien. Zal je minder snel getriggerd worden dingen persoonlijk aan te trekken, of iets buiten jezelf te zoeken om buiten jezelf te stappen om jezelf weer te verliezen.
 
Doordat je steeds weer terugkomt in jezelf, bewust bent van jezelf waar je ook bent, zal je vervolgens letterlijk standvastiger worden, staan. Hierdoor zal je minder snel uit het veld geslagen zijn. Kan jij je innerlijke rust behouden. Zal je minder een actie-reactie naar je toetrekken of wegduwen maar zal jij je steeds meer bewust worden van wat er buiten je afspeelt en in jezelf. Vanuit jezelf gaan bewegen, jezelf als startpunt te zien, niet als iemand die zich ergens invoegt of iets toevoegt. Hierdoor zal jij je realiseren dat er niks kan of hoeft te gebeuren. Dat er alleen iets gebeurt wanneer jij dit toestaat, vanuit jezelf.
 
Door bij jezelf te blijven creëer je ruimte in jezelf hierdoor dus ook ruimte buiten je. Zodoende kan je ook in chaotische situaties de juiste beslissingen nemen, vanuit een rustpunt in jezelf. Onthecht maar volledig verbonden ofwel aanwezig. Je kan dan alles laten voor wat het is, alles mag dan in dat moment aanwezig zijn. De zeer hoog frequente energie zal je er toe zetten steeds meer ruimte te creëren in jezelf. Dat gepaard zal gaan met het steeds meer bewust worden van het overstijgende van iets of eigenlijk alles in dat moment. Met andere woorden, zien en voelen wat hier nu echt aan de hand is.
 
 
In verbinding, Ursula
 

Vond je dit blog interessant?
Deel het dan gerust!

[DISPLAY_ULTIMATE_PLUS]