Klachten procedure

KLACHTEN REGELING

Hier lees je de procedure omtrent klachten registratie en afhandeling.

1.1 Als de klant of opdrachtgever niet tevreden is over de dienstverlening van Higher Spirit Academy, dan dient de klant of opdrachtgever dit binnen 14 dagen schriftelijk te melden aan Higher Spirit Academy. Er zal dan samen gekeken worden naar een passende oplossing.

Je kunt mailen naar: team@higherspiritacademy.nl t.a.v. Regina van Eijk.

1.2 De klant of opdrachtgever dient Higher Spirit Academy 4 weken de tijd te geven om de klacht op te lossen. Na deze termijn ontstaat er een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

1.3 Higher Spirit Academy is aangesloten bij de onafhankelijke Klachtenfunctionaris en Geschilleninstantie van SoloPartners.