Skip to main content
facebook icoon
instagram icoon

Weekenergie 04-10-2021

Week energie 04-10-2021

Door Ursula Hilgers

De week energie van 04-10-2021

In de matrix maar niet van de matrix,…..het kantelpunt

Het is momenteel flink manoeuvreren, constant afstemmen, in jezelf met je hart, je hart laten stromen, jezelf uitdragen op dit kantelpunt. Een nieuwe wereld waar de oude wereld aan de ene kant nog werkelijkheid is, in stand wordt gehouden door diegenen die hier nog mee resoneren en ervoor kiezen dit als hun werkelijkheid te zien. Aan de andere kant waar mensen, zoals jij en ik misschien voor het eerst sinds vele levens, jezelf niet half maar volledig in je eigen kracht aan het uitdragen bent. Nu, je eigen weg vindend, volledig jezelf dragend, onthecht van oude structuren en identificatie maar hier nog wel in staan, maar dan vanuit een andere verbondenheid. Dit is heel vermoeiend, dit voel je nu door en door, in elke cel van je lichaam maar ook op mentaal, energetisch en emotioneel vlak. Je bent na je zoveelste innerlijke transformatie; lichamelijk en op bewustzijnsniveau nu letterlijk uit je innerlijke matrix gestapt. Wat jou nu overeind houd is deze innerlijke drive, een oerkracht in jezelf, een onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en je medemens, je kan ook niet anders, je kan niet meer terug.

Je hebt tevens een duidelijke intentie hoe je iets wilt, dit is voor nu nog vooral gevoelsmatig maar vanuit gevoel en hartresonantie je intentie uitzetten en uitdragen in het huidige moment, van moment tot moment IS de weg in de nieuwe wereld. Dit kan nu nog aanvoelen als oneindig ver weg. Echter alles start within you, jij bent de nieuwe aarde, jij bent de creator van je leven. Hoe meer jij weer met je diepste essentie resoneert, steeds meer het aardse mens in al jouw aspecten maar ook het multidimensionale mens in jezelf belichaamt en erkent. Des te (daad)krachtiger jij jezelf wilt en zult gaan uitdragen als: jezelf, als het Bronveld, Source, een innerlijke kracht die niet alleen maar jou draagt maar iedereen en alles om je heen, dit zal steeds meer als natuurlijk gaan aanvoelen omdat je alles steeds meer vanuit een groter perspectief gaat inzien en invoelen. Je hebt jezelf doorvoeld en volledig omarmd: het moederstuk in jou, het vaderstuk in jou, je innerlijk kind, je angsten, steeds meer. Je weet nu waar ze vandaan kwamen, van waar jij gekomen bent.

Je bent nu letterlijk de planetaire shift aan het shiften. Je doorziet en doorvoelt jezelf meer en meer. Genoeg om je nu steeds meer te onthechten van alles wat jou tegenhoud om jouw ware essentie te leven en volledig uit te dragen. Met andere woorden jij ervaart nu dat jij in de matrix bent maar niet van de matrix, je bent namelijk zoveel,…..zoveel meer. Je bent eindelijk thuisgekomen in jezelf en je omarmt jezelf hierdoor meer en meer voor het complete mens dat je bent. Dat wat zich momenteel afspeelt heb jij ook weer in verschillende fasen en diepere lagen in jezelf mogen doorvoelen. Hierdoor kwamen jouw aller diepste beperkende geloofsovertuigingen programmeringen over jouw zelf(beeld) en dus de wereld om je heen naar boven.

Nu ben je (bijna) in de fase in jezelf aanbeland, dat je nu alleen nog maar daadkrachtig maar in berusting, in overgave echter alleen vanuit je hartcentrum, je weg wilt gaan vervolgen. Dit gaat met horten en stoten. Het onthechten van wat niet meer resoneert betreft echter niet meer één persoon, je werk of een beperkende overtuiging. Het betreft een compleet opgezette realiteit die bij elkaar wordt gehouden door angst, manipulatie en machtscontrole, ofwel de matrix. Je bent er nu ook achter gekomen dat hoe harder je vecht tegen deze matrix, je hier alleen maar nog vaster in komt te zitten. En vanuit een ander gevoel, mindset en bewustzijn dan je directe omgeving is dit slopend en zuigt jouw energie weg. Hou je rug recht en je kin omhoog op jouw eigen-wijze, niet op de manier zoals zij dit uitgedacht hebben, want dit houdt jou juist gevangen. Jij hebt iets wat zij niet hebben, een open hart, dat verbind en niet afsluit.

Je wordt gelukkig steeds meer van binnenuit geleid en ondersteund, daar waar jouw Bronessentie aanwezig is, die oneindige ruimtelijkheid waar pure creatievermogen en kracht vanuit een hoge trilling, jouw hartfrequentie aanwezig is. Deze verbinding in jezelf wordt steeds krachtiger. Dit weten degenen die al heel lang de controle op ons uitoefenen ook, daarom doen ze er alles aan om ons zo lang mogelijk uit verbinding te houden met onszelf, onze ware kern en de verbinding met anderen die dit alleen nog maar kunnen versterken, vanuit hartverbinding. Als wij als collectief onze harten volledig gaan openen voor onszelf dan gaan wij allen in onze kracht staan en zal onze kracht een onvoorwaardelijke krachtenveld van liefde zijn, voor onszelf en dus voor iedereen met wie wij in verbinding staan. Vanuit deze hoge trilling in onszelf is de matrix niet meer levensvatbaar omdat het leeft van laag frequente energieën. De matrix zal dus vanaf dat punt uiteenvallen en overschreven worden. Hoe meer jij in verbinding bent met jezelf des te meer berusting en verankering jij in jezelf zult ervaren. Dit is nodig om een anker te zijn voor jezelf en anderen maar ook om steeds hogere frequenties te gaan belichamen en dus te verankeren op aarde.

Nog nooit ben je zo uitgedaagd geweest, het lijkt of letterlijk de complete wereld verstart, verhard,… zo niet in resonantie is met jouw hart. Het is nu aan jou om, hoe klein het ook soms maar aanvoelt, die pure creatiekracht vanuit jouw hartcentrum nu in te zetten en letterlijk dwars door alles heen te gaan creëren. Letterlijk onthecht van oude programmeringen en beperkende geloofsovertuigingen die juist nu zo intens op de mensheid worden geprojecteerd. Het is aan jou om nu dicht bij jezelf te blijven. Jij hoeft niet met dezelfde lage trilling te reageren op wat er buiten jou afspeelt (dit kan je ook niet meer opbrengen), dat wat zich buiten afspeelt is trouwens al gemanifesteerd. Jij kan alleen van binnenuit een nieuwe werkelijkheid creëren door uit te dragen wat dezelfde resonantie heeft als jouw hartfrequentie. Hierdoor voel jij geen binding meer met energieën van een lagere frequentie. Alles met een lagere trilling zal dan geen vat meer op jou kunnen hebben. De matrix zal hierdoor aan kracht verliezen en langzaam uiteenvallen omdat het zich niet meer kan voeden met jouw energie.

Nogmaals zet je hart volledig open, nog meer, en verbind je volledig, met jezelf en anderen. Ga verbinden met dat wat stroomt, waar jij van oplicht. De matrix valt hierdoor langzaam uiteen, van binnenuit omdat steeds meer mensen een hogere trilling gaan uitdragen die als een kosmische virusscanner de core van de matrix zal overschrijven. Jij bent zelf de anker van waaruit nu bewust gecreëerd gaat worden. Dit doe je stapsgewijs, door bewust aanwezig te zijn, jezelf constant te blijven invoelen, nieuwe verbindingen te maken vanuit jouw innerlijke kompas. Dit kan nu aanvoelen alsof je je letterlijk distantieert van bijna alles wat je kent want veel is nog gekoppeld aan de matrix. Blijf creëren in de matrix, maar los van de matrix. Vanuit een diepe open verbinding met de bron in jezelf net zo lang totdat jij voelt dat de hemel op aarde is verankerd, vanuit jou. Steeds meer mensen zullen zich aansluiten. Want hartresonantie is de krachtigste en zuiverste verbinding die er maar bestaat.

In verbinding,  Ursula Hilgers

 

 

Vond je dit blog interessant?
Deel het dan gerust!


Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

Contactgegevens

Higher Spirit Academy
Leven vanuit Verbinding’

info@higherspiritacademy.nl
06 – 47 149 403

Let’s get social!


Facebook-f


Instagram


Telegram

Download de gratis
Healing app ♥
Reacties (4)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *