Skip to main content
facebook icoon
instagram icoon

Weekenergie 09-01-2023

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram
higher-spirit-academy-training-hz

De week energie van 09-01-2023

De nieuwe aarde, in jezelf

Dit weekend begon ook weer eens met een hele flinke lading hoogfrequente energieën. Symptomen zoals plotseling ontzettend moe, dat je je ogen niet meer kan openhouden midden op de dag, pijn in je lichaam, spieren, zenuwstelsel. waarom? Om je op een steeds dieper level in jezelf te ondersteunen zwaardere energieën uit je systeem steeds meer los te laten en te laten stromen. Beperkende gedachten, vastgezette emoties, angst, het nog steeds krampachtig vasthouden aan waarheden waarvan je denkt dat je dit bent maar jou een schijnhouvast of fundering geeft die steeds onstabieler word. Omdat deze realiteit jou tegenhoud volledig vrij te stromen in jezelf. Bepaalde pijnstukken die nog steeds vanuit een beperkend bewustzijn worden ervaren maar die jij in het hier en nu vanuit zelfliefde en eigen verantwoordelijkheid mag transformeren door continu liefdevol te blijven afstemmen zodra je getriggerd wordt, wat je hier nog mee wilt, met deze verhaallijn, deze tijdelijke werkelijkheid die je al zo lang vasthoud.

Daar waar nog onbalans ervaren wordt, daar waar nog geen in-zicht is, daar waar nog niet gevoeld wil worden is nu aan de beurt om te stromen. Je kan niet meer stil blijven staan of weer lang blijven hangen in een oud verhaallijn. Je kan nu alleen nog maar voor-uit-gaan, jezelf niet meer verloochenen, jezelf niet meer ontkennen voor het prachtige mens dat je bent. Je kunt je eigen waarde kan niet meer naar beneden drukken. Heb jezelf lief, wees zelf de vader of moeder die onvoorwaardelijk van zijn kind houd, omarm alles in jezelf. Geef jezelf de zelfliefde die je pijnstukken nog nodig hebben zodat jij deze ervaringen kunt loslaten. Je hebt zoveel liefde in jezelf, geef die nu aan de pijn die jij in jezelf ervaart. Sta toe deze pijnstukken thuis te laten komen in jouw hart en omarm en koester jezelf vol-ledig.

Alles, ook de diepe dalen waar je mogelijk nu doorheen gaat, zijn er om jou steeds meer bewust te maken dat je altijd een keuze hebt, hoe jij in het leven wilt staan, hoe jij je wilt voelen, waar jij je nog mee wil identificeren. Dat jij een immens creatievermogen en innerlijke kracht hebt maar dat jij zelf je eigen leven creëert, dat jij de creator bent van je eigen leven en niet andersom. Het is tijd om in je eigen kracht en onvoorwaardelijke liefde te gaan geloven.

Wees nu, de komende tijd en komende jaren lief en extra zorgzaam voor je lichaam! Je lichaam heeft zoveel te verduren gehad en krijgt nog een hele hoop te verduren. Het dient zich continu aan te passen aan de hoge frequente energieën die jij steeds meer toestaat te gaan belichamen. Je zenuwstelsel, alles dient zich continue aan te passen.  Verder gaat het zuiveren, zoals eerder benoemd, onverbiddelijk door. Alles wat nog gepurged dient te worden, zal uit je systeem gedrukt worden. Ook dit is onontkoombaar. Sta toe, laat stromen en blijf ademen. Je lichaam is jouw avatar.

Wij zullen ons steeds verder gaan ontwikkelen tot multidimensionaal mens. Het niet de bedoeling om uit je lichaam te zijn en op te stijgen naar een hogere trilling maar om steeds meer thuis te komen in jezelf en steeds meer open te staan om jezelf als Bron zijn te belichamen en uit te dragen. Hierdoor zal je steeds hogere frequenties gaan belichamen en zullen er hele nieuwe werelden ontstaan en nieuwe verbindingen vanuit andere trillingen maar dit gebeurt wel vanuit jou, van binnenuit.  Zodat jij jouw oorspronkelijke diepste trilling, jouw Bron zijn steeds meer gaat belichamen en uitdragen. Steeds meer uitgelijnd bent tezamen met je fysieke lichaam, je avatar.

Er gebeurt momenteel veel, we spelen allemaal onze eigen authentieke rol hierin maar zijn tezamen het collectief. Het mooie is dat iedereen zijn eigen ritme hierin volgt. Echter, terug gaan kan niet meer. Iedereen ervaart momenteel continu zijn eigen evolutiesprongen. Van bewustzijnslaag naar een volgende bewustzijnslaag in zichzelf, van de ene waarheid en werkelijkheid naar weer een andere waarheid en werkelijkheid. Dit zal steeds sneller gaan.

Er zullen mensen zijn wiens wereld momenteel uit elkaar valt en de fundering onder hun voeten weg is geslagen omdat bepaalde oude situaties en werkelijkheden die gebaseerd zijn op lagere frequente energieën niet meer ondersteund worden. Dit brokkelt af, werkt niet meer omdat dit jouw hoogste goed niet ondersteunt maar jou juist afremt. Je zal het steeds moeilijker krijgen als jij jezelf nog steeds gevangen houd in een situatie die jou niet dient. waarom ? Omdat dit afbreuk doet aan wie jij in essentie bent, op alle levels.

Anderen zitten in hun zoveelste transformatie maar stromen hierdoor nu steeds makkelijker mee met hun innerlijke stroming door steeds meer op hun innerlijk weten en voelen te vertrouwen. Anderen zijn alweer een tijdje bezig of beginnen nu hun ware zelf voluit te leven zonder voorwaarde.  Er zijn mensen die momenteel verspreid over de wereld bepaalde gebieden en krachtplekken, waar zuivering nodig is, aan het opschonen zijn. Om van binnenuit, in deze op angst gebouwde matrix, de oorspronkelijke aarde in haar hoogste trilling (Terra Gaia) te ondersteunen weer te laten stromen. Middels de Nazcalijnen, de leylijnen, portals en kristallijne rasters in de aarde. Om alle oorspronkelijke grids weer te her-activeren en weer met elkaar te verbinden, uit te lijnen. Niet van buitenaf of bovenaf maar with-in. Van binnenuit, vanuit onszelf.  

Iedereen is momenteel op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo (voor zover dit mogelijk is) aan het thuis komen in zichzelf.  Beetje bij beetje jouw alles omvattendheid, je heelheid weer toe te staan. Met heelheid bedoel ik aan de ene kant alles wat je hebt ervaren, alles omarmen als een uiting van jezelf maar je ook steeds bewuster worden en voelen dat achter al deze ervaringen een innerlijke krachtbron aanwezig is die onaantastbaar is, dit ben jij ook. Dat magie bestaat, zodra jij dit bestaansrecht geeft, in jezelf.

Dit is wat nu gebeurt en de komende jaren allemaal tegelijkertijd zal gaan afspelen. Ieder in zijn eigen beleving en innerlijke stroming maar nu niet meer alleen voor jezelf maar ook bewust voor het collectief. Hoe meer jij vanuit hartverbinding leeft hoe meer hartverbindingen er tot stand zullen komen. En weet je wat, dit gaat vanzelf, moeiteloos, omdat dit stroomt.

De hoogfrequente energieën zullen alleen nog maar meer, sneller en nog krachtiger van bovenaf jou en de aarde ondersteunen, maar nu ook steeds meer van binnenuit door ons naar buiten. De nieuwe aarde is er altijd al geweest, vanuit een bepaalde trilling, bewustzijnsveld in jezelf. Terra Gaia begint langzaamaan weer in haar puurheid dwars door de matrix te stromen en dat kan alleen omdat wij onze Bron essentie in onszelf steeds bewuster gaan erkennen en op aan zetten. Alles wat hier niet meer mee resoneert verdwijnt nu stapje voor stapje, kan hier niet meer aanwezig zijn omdat de trilling niet meer matcht.

Er zal steeds meer aan het licht komen buiten je omdat jij je licht steeds meer laat schijnen in jezelf. De komende jaren zal er steeds meer blootgelegd worden, alles dient aan het licht te komen. In jou en dus buiten jou. Waarom? Omdat het leven op jou reageert en niet andersom.

Alles wat jouw hoogste goed niet dient valt nu gaandeweg steeds meer uit elkaar. Het heeft geen draagkracht, geen houvast meer zodat steeds meer vanuit een nieuwe energie, vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen zal worden gecreëerd, hier op deze prachtige aarde.

Waar we elkaars hand vasthouden, elkaar ondersteunen, elkaar vanuit heelheid spiegelen en niet meer vanuit oude pijn stukken. De nieuwe aarde was er altijd al, in jou. Durf jouw prachtige innerlijke stroming steeds meer uit te dragen, te leven. Jouw steeds groter wordende innerlijke vrijheid is jouw innerlijke kracht. Deze onvoorwaardelijke (zelf)liefde en hartverbinding is de levensenergie die de basis zal vormen, zal zijn voor de nieuwe aarde.

In verbinding 💕, Ursula

Deel dit bericht

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *