Skip to main content
facebook icoon
instagram icoon

Weekenergie 07-08-2023

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram
higher-spirit-academy-training-hz

De week energie van 07-08-2023

Op zoek naar jezelf, de afstemming met je diepste essentie weer gaan ervaren

Volledig jezelf mogen zijn, van jezelf, waardoor je een hernieuwde vrijheid ervaart in huidige verbindingen en samenwerkingen.

De energieën zijn weer intens en dat is helemaal oké. We gaan hier allemaal doorheen, het is een collectief proces. De kosmos, de aarde, inclusief wijzelf gaan momenteel door de grootste verandering in ons bestaan. De focus mag nu meer liggen op hoe jij hier doorheen wilt stromen en niet of je hier doorheen wilt of niet. Feit is dat we hier allemaal doorheen gaan, hoe dan ook, maar jij kan zelf  bepalen vanuit welke mindset jij dit wilt doorlopen, wilt ervaren, dit bepaal jij zelf.

En hier ligt jouw kracht. Hoe meer jij in jezelf gelooft, jezelf draagt, jezelf liefhebt, onvoorwaardelijk, des te makkelijker jij de aardse matrix programmeringen kunt loslaten en jezelf als heelheidswezen met jouw multidimensionaltiteit vanuit dit lichaam, in deze tijdlijn zult gaan ervaren. 

Hierdoor stel jij je vanuit je hartcentrum steeds meer open voor bewustzijnsverruiming, jouw hoger bewustzijn, jouw diepste essentie en zal je dit steeds meer in dit lichaam, hier en nu gaan ervaren. Dit veranderd alles wat je tot nu toe hebt ervaren en dat is waar we nu in zitten.

Veel beperkende geloofsovertuigingen die gebaseerd zijn op samenwerken en verbindingen aangaan veranderen nu ten goede. Dit zal in het begin niet zo aanvoelen maar dit betekent juist nog meer verantwoordelijkheid nemen en autonoom/zelfstandig zijn in verbindingen en samenwerkingen wat jou alleen maar weer dichter bij jezelf brengt.

Je dient je vrijheid niet te verliezen en je te moeten aanpassen. Dit hangt van de structuur af die je samen bent aangegaan maar dit kan regelmatig in het moment aangepast worden naar een meer harmonieuze samenwerking.

Samenwerking betekent in mijn ervaring, door eerst al het andere te hebben ervaren, een bijdrage leveren dat jou voed. Het grotere geheel voed en ten goede komt zonder afbreuk te doen aan je eigen creativiteit en richting.

Het nieuwe samenwerken zal steeds meer vanuit afstemming gebeuren, niet meer op het uitspelen en manipuleren van een beperkend zelfbeeld, zoals pleasersgedrag, aanhankelijkheid, controle of hiërarchie. Dit zal simpelweg niet meer werken omdat we steeds meer worden uitgenodigd vanuit onszelf te creëren en te stromen, vanuit innerlijke vrijheid en co- creatie. Niet vanuit een bepaald systeem of opgelegde constructie.

Samenwerking of het nou zakelijk is, vriendschappelijk of vanuit partnerschap, wordt steeds meer afgestemd in het moment. De samenwerking zal steeds meer als organisch, stromend en vrijblijvend worden ervaren waar ieder zijn verantwoordelijkheid neemt maar niet meer zal worden ervaren als (vast)gebonden, onderdrukt of geleefd buiten jezelf. 

Je kan en wil jezelf niet meer tekort doen aan iets wat niet met jouw innerlijke stroming mee beweegt. Dit hoeft ook niet, is ook nooit de bedoeling geweest.

Daarom worden er in deze tijd zoveel verbindingen/samenwerkingen/relaties verbroken, omdat het je hoogste goed niet dient en dus ook niet een bijdrage levert aan het grotere geheel.

En dat is oké, je dient eerst alles geprobeerd te hebben, ervaren te hebben, om tot het punt te komen dat je weet waar je eigen waarde ligt en jouw zelfliefde. Uiteindelijk zal je nieuwe of bestaande (her)verbindingen aangaan, die veel meer gebaseerd zijn op kortere verbindingen en samenwerkingen of langere maar met een grotere mate van zelfstandigheid waar iedereen zijn authenticiteit behoud. Waardoor meer in resonantie met je hartfrequentie samen iets gecreëerd wordt in dat moment, wat een groter rimpeleffect teweeg zal brengen in je eigen en dus het collectieve kwantumveld.

Maar je eigen pad hierin blijven volgen blijft het belangrijkste. Daar waar nu nog iets wringt of niet goed stroomt is puur een uitnodiging om zelf en met de ander te reflecteren, open en eerlijk te communiceren en te komen tot een mogelijke nieuwe samenwerking waar beiden samenwerken zonder energie te verliezen. Dit ligt trouwens nooit aan de ander, dit ligt aan je eigen handelen en beleving van je zelfbeeld.

Er zijn ook samenwerkingen waaruit blijkt dat juist structuur en bovenal duidelijkheid nodig is, maar dit maakt juist dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid oppakt waar het nog niet duidelijk was of waar nog een thema speelde vanuit een beperkend zelfbeeld. Wat uiteindelijk ieder zijn uniekheid ook alleen maar weer versterkt en inzichten geeft.

Stappen uit (zelfopgelegde) constructies in samenwerkingen/relaties maar eigenlijk vooral in jezelf, maakt dat je inzichten krijgt, meer over jezelf leert (herontdekt) en jij jezelf bevrijd uit een gevangenis die jij zelf staande hield omdat jij geloofde dat jij hierin hoorde of niet zelf uit kon komen…tot nu.

Uiteindelijk zal je gaan beseffen dat het om de relatie gaat die jij met jezelf hebt, dit wordt vervolgens energetisch gespiegeld en aangetrokken in de buitenwereld.

Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld de relatie met je kinderen. Hoe meer je controle loslaat en je kinderen de vrijheid geeft hun eigen keuzes te maken en hun eigen ervaringen te creëren des temeer vrijheid jij in jezelf zal ervaren. Hierdoor zal juist een meer open communicatie mogelijk zijn die meer adviserend dan dwingend aanvoelt. Door iedereen om je heen niet te claimen, of je juist afhankelijk op te stellen maakt dat er een open en vrije verbinding kan ontstaan waardoor oude patronen en geloofsovertuigingen kunnen afbrokkelen. In het begin kan je denken dat je alles en iedereen kwijtraakt, omdat je controle dient los te laten, maar het tegenovergestelde is waar.

Hoe meer jij jezelf draagt en niks van een ander eist of omgekeerd, jezelf tekort doet, voorbij rent, zal een innerlijke rust in jezelf teweegbrengen wat tevens innerlijk kracht uitstraalt. Noem het een herontdekte balans in jezelf waar jij steeds dichter bij jezelf komt, een liefdevolle afgestemde verbinding/relatie ervaart IN jezelf. Wat een onuitwisbare uitwerking heeft op iedereen om je heen.

Je “moet” namelijk niet meer iets van jezelf maar ervaart nu ook de keuzemogelijkheid om gewoon te zijn met wat is en iedereen in zijn of haar eigen waarde laten zijn, omdat jij een hernieuwde samenwerking/relatie hebt gevonden met jezelf.

We zijn nu in een fase aanbeland waar je steeds meer of eigenlijk  jezelf volledig gaat dragen en uitdragen en steeds meer gaat vertrouwen op je innerlijk weten en voelen, je diepste essentie. Wat inhoud dat jij je steeds bewuster wordt van je eigen creatie- en innerlijke kracht.

Hierdoor zal jij je steeds meer loskoppelen van alles wat jou klein houd zonder jezelf en de ander tekort te doen, in tegendeel. Door het toestaan van jouw innerlijk vrijheid die altijd al aanwezig was in jezelf, wat jouw essentie is, zal je anderen ook zo benaderen waardoor er vol-ledig nieuwe verbindingen kunnen ontstaan, ook met reeds bestaande verbindingen en relaties. Steeds meer vanuit het heelheidswezen dat je bent en in afstemming met je hartfrequentie.

Waar jij vanuit je eigen kracht stroomt en creëert zal de ander ook voeden omdat je samenwerkt vanuit een hogere trilling. Een frequentie waar ieder zichzelf kan zijn en elkaar hierdoor automatisch verrijkt en nog meer ruimte bied om verder open te bloeien en zichzelf nog meer te ervaren.

In verbinding 💕, Ursula

Deel dit bericht

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

Reacties (3)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *