Skip to main content
facebook icoon
instagram icoon

Weekenergie 11-09-2023

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram
higher-spirit-academy-training-hz

De week energie van 11-09-2023

Je bent niet alleen een steen in het meer maar het meer zelf, en vanuit een diepere innerlijke bewustzijnslaag nog veel en veel meer…

De huidige energieën vragen je nog bewuster aanwezig te zijn in het hier en nu, waar je alles kunt ervaren maar jij je ook gewaar word dat je nergens aan vast zit.

Alles is energie. Emoties, gevoelens, gedachten, triggers, impulsen, alles. Je bent altijd in beweging, ook als je denkt vast te zitten. Als je denkt dat je vastloopt, of niet vooruit komt betekent dit dat jij je hebt geïdentificeerd met een verhaallijn, een gemoedstoestand of een bepaalde mind-set die niet resoneert met wie jij in essentie bent, namelijk oneindig bewustzijn dat zichzelf oneindig wil ervaren. Daarom voelt het ook niet fijn als je weerstand voelt, of als je denkt niet verder te kunnen of ergens in vast loopt.
 
Zie het vastlopen, het niet verder komen als een tussenstop op een treinstation. Stop even letterlijk en wees de observeerder. Zie waar jij je mee hebt geïdentificeerd en nog aan vasthoud. Deze energie heeft ruimte nodig om echt bewust even doorvoeld te worden jij het loslaat en de zwaarte en de druk wegvalt. Sta toe, deze emotie, dit verhaal die je vasthoud, te doorvoelen, ofwel vrij te laten stromen in jezelf. Voel, zonder oordeel en onthoud dat alles in en rondom jou niet vastgehouden wil en kan worden, alleen ervaren.
 
Wees je bewust dat letterlijk alles energie is, dat je elke dag beïnvloed kan worden door allerlei verhaallijnen uit het verleden, de toekomst, angsten en emoties, triggers. Neem dan even ruimte in, voor jezelf. Centreer je in jezelf en laat alles wat zich in dat moment in jou plaatsvind door je heen stromen zonder je hiermee te identificeren. Je zal merken dat gedachten en emoties ook weer naar de achtergrond zullen verdwijnen, letterlijk. Doorvoel de energie in dat moment maar hou je nergens aan vast. Hierdoor kan alles wat zich in en om jou heen beweegt vrij stromen en als je hiervoor kiest meebewegen, mee stromen met jou. Energie wil niet vastgehouden worden maar kan wel gestuurd worden, geleid door jou, door jouw intenties en creatievermogen.
 
Het ene moment kan jij je vrolijk voelen, het andere moment sacherijnig of neerslachtig. Kan jij ondanks al deze energieën dicht bij jezelf blijven, alles laten zijn voor wat het is; energie. Blijheid door je heen laten stromen maar dicht bij jezelf blijven, je verdrietig voelen maar mag dit ook volledig doorvoeld worden? Sta jij toe om alles te ervaren, te doorvoelen zonder hierover een oordeel te hebben.
 
Je identificeren of je aan iets vasthouden als jouw waarheid, aan iets dat jou voed is oké omdat dit jou ondersteunt om door te blijven stromen in jezelf en jou aanzet om nieuwe stappen te zetten, verder te stromen, nieuwe ervaringen te ervaren, nog meer van jezelf te ervaren. Hierdoor zal jij weer nieuwe waarheden en bewustzijnslagen in jezelf tegenkomen en makkelijker het oude wat niet meer resoneert los kunnen laten. Je echter aan iets vasthouden dat jou klein houd, jou afremt voluit in het leven te staan, kan als belastend en zwaar ervaren worden.
 
Je weet dat je je elke dag anders kunt voelen en dat het haast onmogelijk is je hele leven alleen maar euforisch of alleen maar verdrietig te voelen. Dit is begrijpelijk en logisch. Dan is het ook begrijpelijk dat het heel zwaar is, onlogisch (en tegen je eigen stroming als oneindig bewustzijn) om je heel de dag, maanden of zelfs jaren lang vast te houden aan een bepaalde gemoedstoestand, geloofsovertuiging of verhaallijn. Energie wil vrij zijn en doorstromen, nergens aan vasthouden.  
 
Hoe meer jij jezelf als heelheidswezen erkent, jouw diepste essentie, onder alle ervaren lagen in jezelf. Des te minder jij de behoefte zal voelen je met iets te willen identificeren of aan iets vast te houden. Je zult vervolgens ervaren dat er alleen maar nog meer keuzemogelijkheden en oneindige ervaringen zijn. Door jezelf steeds meer als puur bewustzijn te bewegen, door en langs andere energieën, zal jij steeds meer beseffen dat jij de enige stabiele factor bent, degene die alles ervaart.

Dat jij er altijd zal zijn, ongeacht de ervaring, de trigger, identificatie, emotie, verhaallijn of waar jij je ook bevindt. Als een vonk van de Bron.
 
Hoe meer jij je gaat hechten/identificeren met een ervaring, met een negatieve beleving, des te meer deze ervaring niet volledig door je heen kan stromen als zijnde puur een ervaring. Omdat jij jezelf bent gaan zien als deze ervaring neig je steeds meer te vergeten wie je vanuit oorsprong bent. Omdat jij jezelf nu wat meer afremt kan de lading van deze ervaring steeds compacter worden in je energieveld en steeds meer grip op je gaan krijgen en zich op een gegeven moment zelfs gaan vastzetten in je fysieke lichaam als blokkade.
 
Wat bewust of onbewust in je energieveld blijft hangen kan zich gaan manifesteren in patronen (herhaalde gedachten ofwel geloofsovertuigingen die jouw handelen jouw gedrag beïnvloeden), ofwel jou beperken in je bewegingsvrijheid alles te ervaren wat je maar wilt).
 
Omdat jij je bent gaan identificeren met iets maar niet vanuit de beleving van heelheid, vanuit je Bron essentie, ga je creëren vanuit een ander startpunt, vanuit een pijnstuk, een andere trilling. Vervolgens kan je neigen naar diverse afleidingen omdat wat je in je energieveld en fysieke lichaam vasthoud niet wil doorvoelen, door laten stromen.

In mijn beleving is de enige manier om alles weer te laten stromen: alles te doorvoelen zonder oordeel. Hoe kan je heelheid in jezelf ervaren als je delen van jezelf nog steeds wegduwt, of juist iets krampachtig vasthoud zodat andere delen niet gevoeld kunnen worden. Zolang jij je identificeert met een ervaring en niet toestaat om alles te ervaren, alles door heel je wezen te laten stromen, zal jij je energie laag houden, jezelf klein houden. Waarom het niet fijn voelt zo lang in een lage trilling te blijven, omdat je diep van binnen voelt en weet dat jij een veel hogere trilling bevat, die geen zelfoordeel heeft, die compassievol is naar zichzelf, vanuit onvoorwaardelijke liefde.

Probeer elke ervaring te laten zijn, komen en gaan. Jij bent energie dat wil stromen, je kunt uiteindelijk niet anders dan doorstromen.
 
Leef als je ademhaling. Je ademhaling kan je ook niet vasthouden of laten stoppen. De energie in jezelf ook niet, dus ook niet gedachten, emoties, alles.
 
Sta vol en ledig in het leven, vanuit allesomvattendheid. Dit zal niet als onthecht of als afgescheiden aanvoelen maar geeft jou juist de ruimte om je volledig vrij te verbinden met jezelf, met het leven, vanuit hartverbinding vanuit een diepere en krachtigere verbinding.
 
Blijf vrij bewegen, blijf stromen, het leven kan zich hierdoor meer en meer voor jou gaan ontvouwen op manieren die jij misschien vanuit je mind niet voor mogelijk kunt houden maar vanuit de dieptes van je hart wel.

Blijf ademhalen, overal doorheen, blijf innerlijk vrij stromen. Zodat jij steeds meer als multidimensionaal mens uit verschillende illusionaire bewustzijnslagen in jezelf stapt waarin jij jezelf gevangen hield en de matrix van binnenuit openbreekt. Vanuit de Bronessentie in jou, die zich altijd al in jou bevind maar die jij nu steeds meer zal gaan erkennen, dragen en uitdragen.
 
Heb je wel eens het gevoel gehad, dat je naar een prachtig plaatje keek, of je in een omgeving bevond die voelde als de hemel op aarde. Deze beleving, deze plek bevind zich in jou. De hemel op aarde bevind zich in jou, dit is jouw oorspronkelijke essentie, jouw oorspronkelijke blauwdruk, jouw oneindige vrije innerlijke stroming.

In verbinding 💕, Ursula

Deel dit bericht

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *