Skip to main content
facebook icoon
instagram icoon

Weekenergie 12-06-2023

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram
higher-spirit-academy-training-hz

De week energie van 12-06-2023

Jouw uniekheid bevat jouw compleetheid, jouw heelheid

Als jij als bezield en belichaamd oneindig bewustzijn, volledige verantwoording neemt voor jouw leven, gedachten, emoties en creatiekracht, doorzie en doorvoel jij jezelf steeds meer. Hierdoor ga jij continue naar een next level in jezelf, wat inhoudt dat jij steeds krachtiger wordt, steeds meer jouw multi dimensionaliteit op aan gaat zetten in jezelf. Hierdoor zal jij je energetisch tot nieuwe mensen aangetrokken voelen en steeds meer vanuit jouw eigen authentieke zijn verbinding maken met anderen die in dit huidige moment met jou resoneren. 

Hierdoor zal dualiteit steeds meer worden opgeheven, en kunnen de archonten (een groep entiteiten die nog steeds denken dat ze controle hebben over de mensheid) steeds minder invloed kunnen uitoefenen omdat jij je niet meer vergelijkt met een ander. Omdat jij niks meer buiten jezelf zoekt. Dit komt omdat jij jezelf steeds meer erkent als authentiek wezen, als heelheidswezen. 

Steeds meer mensen komen nu bij elkaar, veldwerkers, lichtwerkers, zielen die door het innerlijk werk dat ze hebben gedaan, vanuit een nog diepere trilling in zichzelf, vanuit hartfrequentie met elkaar gaan resoneren en elkaar bekrachtigen, voeden en hierdoor een groot krachtveld neerzetten. Deze groepen zijn een gevaar voor de archonten, die maar al te goed weten hoe energie en frequentie werkt. Daarom proberen ze met man en macht energetisch deze groepen mensen, die heel bewust vanuit hun authentieke zelf samenkomen om informatie uit te wisselen, voor zichzelf maar hierdoor ook voor het grotere geheel, uit elkaar te halen. Op welke wijze dan ook. Dit is momenteel energetisch heel voelbaar.

Je kan er niet altijd de vinger op leggen maar er kan bijvoorbeeld bewust iets in een groepsenergie ingevoegd worden waardoor er verschillende innerlijke verhaallijnen ontstaan zodat er een verstoring kan plaatsvinden. Wat ertoe kan leiden dat de “einzelgangers” lichtwerkers, gatekeepers en pioneers die al vaak alleen opereren, toch weer besluiten alleen verder te gaan, omdat ze dit gewend zijn.

Juist de verbinding aan blijven gaan met jezelf en anderen vanuit hartsverbinding is hierin de sleutel, de uitnodiging.

Het kan ook zijn, omdat jij je steeds meer thuis voelt in jezelf, waardoor jij je steeds meer buiten je comfortzone gaat bevinden, waar jij nieuwe levels in jezelf betreed en nog meer van jouw potentieel gaat ervaren, dat toch weer bepaalde onzekerheden naar boven komen. Dit kan dan bewust door bepaalde energieën worden gevoed.

Als jij jezelf ergens nog in miskent, onderwaardeert, ontkent, je nog niet compleet thuis voelt in jezelf, zijn er nog steeds invoegingen mogelijk: afleidingen die jouw mind/ego op een ander spoor kunnen zetten waardoor er een scheefstand kan ontstaan, ruis, miscommunicatie, alles om maar weer afscheiding  te laten ontstaan, in jou, terwijl er niks aan de hand is.

Dit is wat de komende tijd geprobeerd zal worden en momenteel regelmatig gaande is, middels afleiding en manipulatie. Dat, als jij nieuwe verbindingen aangaat met anderen die op dat moment hetzelfde zielenpad als jij bewandelen, die net als jij resoneren vanuit een nieuwe hogere trilling, er op dit level ook bewust zal worden geprobeerd deze connectie te verstoren. Er hoeft maar één scheefstand in jezelf te zijn, of iets wat nog als identificatie vastzit in jouw systeem en ze zullen proberen dit uit te vergroten in jou. 

Maar zet jij een stapje naar achteren in jezelf en neem je weer volledig plaats in je hart, dan vind er verzachting plaats en neem jij weer volledig waar vanuit jouw Bron essentie, naar jezelf en naar de ander. Je overstijgt en omarmt in dat moment je aardse ” ik” personage en ervaar jij alles vanuit een breder perspectief, vanuit een verbinding waar alles en iedereen met elkaar verbonden is vanuit verschillende lagen, verschillende trillingen en bewustzijnslagen.

Uiteindelijk gaat het over je eigen verbinding, de verbinding met jezelf. Kan ik mijn unieke zelf blijven ongeacht wat, in elke situatie maar vooral in situaties waar er gevraagd zal worden nog meer vanuit overgave en innerlijk weten en voelen te bewegen, te stromen, hier volledig op te vertrouwen.

Blijf dicht bij jezelf en tegelijkertijd je hart openhouden. Als jij je hart openhoud en echt aanwezig bent vallen sluiers en vergelijkingen weg. Dit maakt dat jij niks bij een ander zal zoeken omdat je de ander dan alleen nog maar kan ont-moeten vanuit authenticiteit, vanuit zijn of haar uniekheid.

De matrix blijft alleen bestaan in en buiten jou zo lang je nog iets buiten jezelf zoekt. Als deze bewustzijnsverruiming, dat jij allesomvattend bent in jezelf erkend wordt, lossen alle aardse beperkingen in jou op, valt jouw innerlijke matrix (bewustzijnsgevangenis) uit elkaar. Omdat de archonten dan niks, maar ook totaal niks hebben waar ze nog op kunnen aanhaken.

Omdat zij deze hartfrequentie niet kunnen ervaren in zichzelf, deze heelheid, deze hartsverbinding, dit thuiskomen in jezelf.

Steeds meer groepen, steeds meer mensen gaan hun krachten bundelen, waardoor het collectieve veld steeds meer wordt bekrachtigd en gevoed vanuit die diepe hartsverbinding. De nieuwe aarde in jezelf zal hierdoor over de gehele wereld steeds meer manifest gaan worden. 

Erken jezelf als authentiek/uniek persoon, omarm jezelf volledig, vanuit een breder, een galactisch perspectief maar ook vanuit jouw aardse perspectief. Ga de diepste verbinding aan met jezelf. Val met jouw, meer en meer toegankelijk galactisch bewustzijn steeds meer in je fysieke lichaam en bewandel zo je pad verder. Steeds meer in afstemming met jezelf en vaker in samenwerking en in verbinding met anderen. Niet achter of voor iemand lopend maar naast iemand, naast anderen. Dit zet weer zo’n bewustzijnsverruiming en een diepere verbinding  in jezelf op aan die je nog niet eerder hebt ervaren en het mooie is dat je dit met degenen die naast je lopen gelijktijdig deelt in ieders energetisch veld, als een collectief veld. We zijn hier om elkaar te ont-moeten als prachtige unieke wezens, om met elkaar te ZIJN en elkaar te bekrachtigen en dat kan soms nog wennen zijn, maar wen er maar aan, dit is onontkoombaar.

Als iedereen zijn uniekheid omarmt zal er heelheid ontstaan op een level in en buiten onszelf die nog nooit eerder is ervaren.

En dit gebeurt allemaal, hier en nu.

In verbinding 💕, Ursula Hilgers

Deel dit bericht

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *