Skip to main content
facebook icoon
instagram icoon

Weekenergie 16-10-2023

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram
higher-spirit-academy-training-hz

De week energie van 16-10-2023

Het grotere geheel, in jezelf 

Je kan de buitenwereld niet veranderen, wel jouw innerlijke wereld. Hierdoor verandert de buitenwereld. De buitenwereld heeft jouw energie, jouw focus als voeding nodig om te blijven (be)staan. Dit is, hier en nu, zo duidelijk en zo belangrijk om te beseffen en te voelen in jezelf. Het is niet voor niks dat ik juist dit weekend met een groep waarnemers en veldwerkers in Hoorn aanbelande. Om onze innerlijke (gevoels) wereld nog meer te doorzien en te doorvoelen, om in alles aanwezig te zijn, zonder jezelf te verliezen, te zijn vanuit je Bron-zijn zonder ergens aan vast te zitten. 

Om te beseffen dat ik, jij, ieder mens een eigen universum in zich heeft waarin zich oneindige werkelijkheden bevinden. Maar dat jij je ten allen tijde zelf kunt uitlijnen en weer vol-ledig aanwezig kunt zijn, in jouw diepste essentie. Waar je voelt en realiseert dat jij nergens aan vast zit, zelfs niet in jouw huidige beleving.  

Hoorn voelt voor mij als de weerspiegeling van jouw huidige innerlijke belevingswereld wat kan worden waargenomen als een speeltuin, een circus, als een hel of als de hemel. Waar alle lagen in jou, jouw volledige belevingswereld, alle tijdslijnen, alle gevoelswerelden, alle illusies, desillusies maar ook jouw kern essentie aanwezig is, ook de uitlijning met jouw Bronessentie. Dit is onder andere in Hoorn te vinden, komt hier allemaal samen. Een walhalla aan werkelijkheden, het universum met oneindige diepe dimensies. Voor ieder wat wils zou je bijna kunnen zeggen. Vooral de programmering van vastzitten kan hier getriggerd worden.

Je kan je vanuit een illusionaire vrije wil je laten leiden, afleiden, manipuleren, aanwezig zijn in bepaalde geprogrammeerde werkelijkheden. Je gevangen voelen, een gevoel van vastlopen ervaren, een gevoel van jezelf volledig vastzetten. Maar door dit alles stroomt een energie, een essentie, jouw Bronessentie die altijd en overal aanwezig is… als je kiest vanuit deze waarneming aanwezig te zijn. Wat inhoud dat je overal en altijd een innerlijke vrijheid kan ervaren.

Zo krachtig zijn wij als multidimensionaal mens. Je kan er voor kiezen je hele leven je in een werkelijkheid te begeven waarin jij jezelf vastzet maar jij bent ook degene die hier doorheen kan kijken en eruit kan stappen, in jezelf. 

Ik ervaar Hoorn, tenminste tot zover ik heb kunnen waarnemen, als een intense ervaring. Een plek waar zoveel samenkomt, in jezelf, om nog bewuster te worden van jouw oerkracht, om die uitlijning en verankering in jezelf te ervaren door alles heen. Verschillende dimensies waren zo voelbaar en zichtbaar. Ik focuste mij regelmatig op “een geprogrammeerde realiteit” dat mij gespiegeld werd maar door hier vervolgens dwars doorheen te blijven kijken en vooral te voelen, tot ik vanuit mijn Bron zijn hier aanwezig was, werd alles direct uitgeklapt, viel de illusie uit elkaar. Heel fascinerend om te ervaren. In-zichtelijk. De matrix is niet buiten je aanwezig, maar in jezelf. Wil ik loskomen van de matrix, dan dien ik dit van binnenuit te doen, vanuit mijn innerlijke belevingswereld.

Ik nam ook heel veel huizen waar die als vastgenagelde beelden schots en scheef stonden. Ik heb nog nooit zoveel huizen gezien die zo scheef stonden, een soort van standvastig maar tegelijkertijd zo uit balans, hellend naar voren, hellend naar achteren hellend naar links, hellend naar rechts. Het lijkt wel surrealisme, de waarneming en speelterrein van Dali en Escher. Deze gelaagdheid, laag over laag, wat kan aanvoelen als fragmentatie in jezelf, wat kan aanvoelen alsof alles nu tegelijkertijd afspeelt in jezelf, is nu heel voelbaar in het collectieve veld. Blijf dicht bij jezelf.

Iets is niet altijd wat het op het eerste oog lijkt. Wordt je gewaar van de gelaagdheden buiten en dus in jezelf. In jezelf, waar je vanuit verschillende bewustzijnslagen, jezelf en de buitenwereld kunt waarnemen, vanuit verschillende lagen. Een bewustzijnsspeeltuin waar gevoelsmatig alles beleefd kan worden. Van belevingen tot bijna aan het psychotische, dat je ergens in kan verdrinken, kan ervaren volledig vast te zitten tot aan een beleving van eenheidsbewustzijn, tot innerlijke vrijheid en volledige uitlijning in jezelf. In welke mindset bevind jij jezelf op het moment je denkt vast te zitten, in welke geloofsovertuiging ? 

De huidige energieën vragen je in dit moment niet direct mee te gaan in wat je om je heen ziet. Voel in jezelf, wat is de beleving van mijn innerlijke wereld. Ervaar ik dit vanuit angst, vanuit een bepaalde bewustzijnskooi in mijzelf, vanuit een projectie die een laag in mij weerspiegelt en uitvergroot waardoor ik door mijn blinde vlek niet voel wat hierachter aanwezig is, in mijzelf. Maar wat als ik door al mijn lagen, door alle verschillende werkelijkheden heen kijk en voel, mij uitlijn vanuit mijn diepste kern, wat neem ik dan waar?

Doorzie wat er nu wereldwijd wordt uitgespeeld, in jezelf. Voel je dat je in een bepaalde laag in jezelf weer wordt afgeremd, vastgehouden, in een beperkende werkelijkheid waardoor jij het gevoel ervaart geen kant op te kunnen, in jezelf en dus buiten jezelf, of alles alleen dient te doen, afgescheiden bent? 

Zak dan helemaal door alles heen, door de programmeringen, geloofsovertuigingen, hypnose, de matrix. Zak dan helemaal naar jouw diepste kern. Hier is jouw uitlijning aanwezig, jouw Bronessentie. Raak je dit weer aan in jezelf dan valt letterlijk alles om je heen uit elkaar, dan zie je wat iets is maar bovenal wat het niet is. De lading lost als het ware op en niks kan jou dan meer vasthouden of vastzetten. Omdat je nu beseft dat jij het al die tijd zelf geweest bent die zichzelf in een bepaalde bewustzijnsdimensie/beperkende bewustzijnskooi, een voorgeprogrammeerde realiteit hebt vastgehouden. Als je dit loslaat kan je deze illusionaire identificatie loslaten. 

Jij bent je eigen anker die los staat van alles maar hierdoor verbonden kan zijn met alles zonder je heelheid uit het oog en hart te verliezen, zonder jezelf te verliezen in het grotere geheel. Jij bent het grotere geheel, dit ervaar je door alles in jezelf te doorvoelen, te doorzien, zonder oordeel, vanuit jouw uitlijning als Bronessentie.

In verbinding💕,  Ursula

Deel dit bericht

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

Reacties (3)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *