Skip to main content
facebook icoon
instagram icoon

Weekenergie 27-06-2022

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram
higher-spirit-academy-training-hz

De week energie van 27-06-2022

Bewustzijnsgolf

Er is weer een groot kantelpunt gaande, een collectieve golf aan bewustzijnsverruiming. Sta open om je huidige waarheid/geloofsovertuiging los te laten en nieuw bewustzijn, nieuw perspectief vrij te laten in jezelf.

De acceleratie, opbouw van hoog frequente energieën blijven de aarde doen optillen waardoor Terra Gaia het oorspronkelijke aardse veld, de oorspronkelijke aarde van binnenuit naar buiten steeds meer vrijkomt. Dit geldt ook voor jou, gebeurt nu ook steeds meer met jou. Een dag is binnen een paar uur voorbij, weken vliegen voorbij, maanden, alles versnelt. Inzichten waar je vroeger maanden, jaren of een heel leven aan kon spenderen kun je nu in 1 dag inzien en invoelen.

Je zal nu in een snelvaart tempo je bewustzijn weer gaan verruimen. Dit is onontkoombaar. Je kunt dit proberen tegen te houden door je krampachtig nog steeds vast te houden aan oude structuren en oude geloofsovertuigingen maar dit zal steeds meer op weerstand stuitten. Uiteindelijk kan je niet anders dan jezelf, een situatie, een overtuiging anders gaan (in)zien en invoelen. Een breder perspectief te aanschouwen in jezelf en dus buiten je.  

Bewustzijnsverruiming is in jou aanwezig, dit ben jij. Jij bent Bron bewustzijn, nu jij jezelf meer en meer vrijmaakt van inkadering in welke vorm dan ook, zal jij weer tot het besef komen dat jij over een oneindige creatievermogen beschikt.  

Ik zak helemaal in mijzelf weg, dieper en dieper voorbij mijn lichaam en bevind mij nu tussen mijn atomen, daar waar het zwart is, het zwarte veld in mij, mijn oerveld, het veld waarin iedereen vanuit oorsprong start en nog steeds aanwezig is, vanuit een bepaald perspectief. Voor mij voelt het als thuiskomen. Een pikzwart veld waar nog niks is gecreëerd en gemanifesteerd. Ik neem hier heel bewust in plaats.

Als jij je hier bevind, zal je eerst nog kunnen ervaren dat er van alles voorbij komt, wat je wel gelooft, wat je niet gelooft, wat je wel wilt voelen, wat je niet wilt voelen, al jouw ervaringen, hoe jij in het leven staat, hoe jij in het leven wilt staan. Maar als je hier echt toestaat bewust aanwezig te zijn, zal je steeds meer gaan ervaren dat je volledig losstaat van alles wat je ooit hebt ervaren. Je begint nu steeds meer jouw oorsprongsveld te ervaren. Aan de ene kant weet en voel je dat je zoveel hebt ervaren en bent geweest maar in dit oerveld ervaar je aan de andere kant dat je niks anders kunt zijn dan….. simpelweg (aanwezig) ZIJN. Voel hoe bevrijdend het is dat je niks moet of hoeft. Het voelt alsof jij nu gecentreerd bent in jouw begin- en eindpunt. Eigenlijk is het zelfs geen punt maar een veld, je bent hier en nu, alles en niets, wat juist een gevoel geeft van allesomvattend zijn. Je ervaart hier vooral berusting, overgave, expansion, oneindigheid.

Ik kijk nu het zwarte oorsprongsveld in en voor mij ontvouwt zich een serie met witte bollen die achter elkaar aan zweven en zich uiteindelijk vormen tot een cirkel. Recht voor mij geprojecteerd, rechtop, 2- dimensionaal. Gemanipuleerd, gekaderd, opdat het collectief zichzelf ingekaderd ziet in een oneindig ronddraaiende cirkel, een loep. Oneindig in die zin dat er vanuit dit perspectief geen innerlijke vrijheid is, alleen oneindige inkadering, keer op keer. Vervolgens beweeg ik mij naar voren en kan ik de cirkel nu van de zijkant bekijken en achter de cirkel. Het blijkt geen cirkel te zijn maar een opening van een ronddraaiende vortex, of spiraal. Vanuit een multidimensionaal oogpunt is de cirkel een vortex, een ronddraaiende lus dat zich oneindig ver uitrekt.  

Dit is wat er nu gaande is op aarde, het onwetende en onzichtbare wordt steeds zichtbaarder en voelbaarder. Het blijft echter wel een individuele keuze om waar te nemen wat je wilt waarnemen, te geloven wat je wilt geloven, over jezelf. Echter bewustzijn kan zich alleen maar verspreiden, verbreden en is dus niet meer terug te draaien. Grote innerlijke en dus uiterlijke shifts en veranderingen zullen weer gaan plaatsvinden,…… vinden nu plaats.    

Je wordt uitgenodigd bewuster te zijn van jouw oorsprongsveld, het zwarte veld in jou en voel dan jouw immense bereikbaarheid, het veld dat jij bent, jouw grootsheid en oneindigheid, die leegte waar alle potentie aanwezig is en zijn oorsprong heeft, vanuit jou. Dat jij vanuit deze nietsheid en oneindige potentieveld, vanuit deze ruimte simpelweg BENT en tot alles in staat bent. Maar vanuit welke staat, vanuit welk perspectief beweeg jij jezelf?

Dat is waarin jij nu ook wordt uitgenodigd. Doe je ogen dicht om vervolgens voorbij afleiding, voorbij oordeel, voorbij projectie, voorbij reflectie, voorbij controle, voorbij jouw fysieke lichaam te ervaren en te erkennen dat jij bewustzijn bent, een energetisch veld, een oneindig veld waar je geen houvast denkt te hebben, maar bovenal hoeft te hebben, waar niks is. Zak ook hier zonder oordeel doorheen, totdat jij toestaat volledig door alles heen te zakken en aan te komen in jouw oorsprong, jouw oorsprongsveld.

Je zal steeds meer toestaan jezelf te her-ontdekken, jezelf vanuit een breder perspectief te gaan zien, voelen en ervaren. Wie jij bent voorbij programmeringen, voorbij de matrix, voorbij inkadering en beperkende geloofsovertuigingen en lussen. Neem in jouw oneindige leegte plaats, jouw oorsprongsveld, als een prachtig onbeschilderd canvas, zet je hart weer volledig open en ga vanuit jouw innerlijke vrijheid ervaringen creëren die alle verwachtingen zullen doen overstijgen. Omdat jouw bewustzijn, jouw creatievermogen, wie jij in essentie bent, oneindig is.

In verbinding,💕 Ursula Hilgers

Deel dit bericht

Delen via Email
Facebook
Instagram
Whatsapp
Fb messenger
Telegram

Reacties (2)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *